Интересный форум для изучения Библии, о Христианстве, обсуждения Писании, христианские проповеди, фильмы, музыка, свидетельства бывших мусульман, христиан, истина об Исламе, общения с мусулманами


MÜQƏDDƏS İNCİLİN RİYAZİ MÖCÜZƏSİ

Поделиться
avatar
Elshad ben-ELshaday
מקומי
מקומי


Дата рег : 2011-07-13
Сообщения : 7990
Благодарности : 374
Пол : Мужчина

MÜQƏDDƏS İNCİLİN RİYAZİ MÖCÜZƏSİ

Сообщение автор Elshad ben-ELshaday в Вс Апр 30, 2017 3:01 pm

MÜQƏDDƏS İNCİLİN RİYAZİ MÖCÜZƏSİ
 
İncilin təhrif olunmamasının sübutu.
 
Dünyada saysız-hesabsız insanlar Allahın Müqəddəs Kitabı İncilin təhrif edilib dəyişdirilməsinə inanırlar.Əslində bu mövzudan başqa İncilin təhrif edilməməsinin bir çox sübutu var.1 –ci sübut budur ki, İncil Allah Kəlamıdır, və Allah Kəlamını nə göydə, nə də yerdə dəyişdirəcək bir qüvvə yoxdu.Milyardlarla  dünyamızdan böyük olan ulduzları göylərdə saxlayan Tanrı Kitabını təhrifatdan qorumağa qadirdi.Rəbb İncildə deyir ki, yer göy aradan gedər, amma Onun sözləri aradan getməz, bununla Tanrı İncili təhrifatdan qoruyacağına zəmanət verir.Ancaq çox təəsüf ki, insanlar Allaha yox, İblisin yalanına inanıb Allahın kitabının təhrif edildiyinə inanırlar. Incilin təhrif edilməmisinin 2 –ci sübutu arxeloji qazıntılardı, İncilin elə bir əsrə aid yoxdur ki, qədim əlyazmaları tapılmasın, onlarla indiki İncil arasında heç bir fərq yoxdur, dəyişiklik olsaydı, onlar arasında boyük fərq olardı.Amma İncilin təhrif edilməsinə inananları bunlar qane etmir, onlar başqa dəlil tələb edirlər.Amma bir mövzu var ki, hansı ki, bu da İncildəki kodlardı, bu bütün şübhələri yox edir, və bu mövzu sübut edir ki, İncil təhrif edilməyib, əgər təhrif edilsəydi İncildə belə kodlar ola bilməzdi.İncildə bir birinə uyğun olan sözlər eyni sayda yazılıb, bu da sübut edir ki, 1) İncil insan vasitəsilə yazılsa da bu Kitabdakı bütün sözlər Allah Kəlamıdı, və Allah Özü bütün İncildə yazılın hekayələri seçib.
Mən əvvəlcə bəzi sözləri izahla yerləşdirəcəm, axırda isə bütün siyahını göstərəcəm.Bu sözləri mən 40 günə hesablamışam, sonra da 3 həftə ərzində bütün bu sözləri toplayıb cəm etmişəm.Mən İncildəki sözləri 4 cürə hesablamışam, əvvəlcə 1) İncildə, yəni Yeni Əhd kitabında olan 27 kitabın hər birini ayrıca, sonra 2) 4 İncili bir yerdə, çünki Müjdə 1 olduğu üçün 4 İncil bir kitab sayılır, sonra 3)  Yeni Əhdəki sözlərin cəmini, sonra da 4) Yeni Əhdə olan kitablarda bir birinə uyğun gələn sözləri toplayıb hesablamışam.Əminəm ki, bir çoxları, hətta məsihçilərin də çoxu bu kodlardan bixəbərdi.Səbr verən Rəbbə həmd olsun!
Mattanın Müjdəsi 58-60 cı illər arası yazılıb, Markın Müjdəsi 57-63 illər arası,Lukanın Müjdəsi 63-68 illərdə, Yəhyanın Müjdəsi 90-cı ildə yazılıb.Həvailərin İşləri Kitabı və Həvarilərin bütün məktubları 61-95 ci illər arası yazılıb.Bir sözlə Yeni Əhd 37 ilə yazılıb.
 
BAŞLAYAQ
(Əvvəlcə hər kitabdan bir neçə misal çəkəcəm,
sonra tam siyahını göstərəcəm)
 
Yeni Əhdin Birinci Kitabı olan Mattanın Müjdəsində ALLAH, və PADŞAHLIQ sözü eyni sayda yazılıb, 44 dəfə.Bu Kitabda İsa Məsih Allahın Padşahlığını Səmavi Padşahlıq adlandırıdı, və Kitabın da məzmunu əsasən insanlara bu Səltənətin nə və necə olmasını izah etməsində gedir.Amma göründüyü kimi hətta ALLAH, və PADŞAHLIQ sözləri də eyni sayda yazılıb, bu o deməkdir ki, Səmavi Padşahlıq Allahın Padşahlığıdır.Bəs niyə 44 dəfə? Bu rəqəmin bir çox mənası olsa da həm də Yeşaya peyğəmbərin Kitabının 44 –cü fəslinin gerçəkləşməsini göstərir, həmin fəsildə Rəbb deyir : “Susamış torpağı sulayacağam,Quru torpağa sellər axıdacağam, Övladlarına Ruhumu ehsan edəcəyəm, Nəslinə xeyir-duamı verəcəyəm.4Onlar otlar arasında,Axar sular kənarında,Söyüd ağacları kimi boy atacaq.” Göründüyü kimi söhbət Səmavi Padşahlıqdan gedir.
 
Mattanin Mujdəsində BƏŞƏR OĞLU və YOL söz 31 dəfə yazılıb.Bəşər Oğlu İsa Məsihdi, O Ruh olduğu üçün daxilində gəldiyi bədəni dəfələrlə Bəşər Oğlu adlandırıb, məsələn Matta 17:22 “Qalileyada yığılarkən İsa şagirdlərə dedi: «Bəşər Oğlu insan əllərinə təslim ediləcək  23 və Onu öldürəcəklər, amma O, üçüncü gün diriləcək». İsa Məsihini iki təbiəti vardı, Tanrısallaıq, və insanlıq, Allahın Kəlamı kimi, yəni ruhani varlıq kimi O əzəldən var olub (Yəhyann Müjdəsi 8:58 İsa onlara dedi: «Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: İbrahim olmazdan qabaq Var Olan Mənəm) və Allaha gedən yoldur, Yəhanın Müjdəsində (14:6 İsa ona dedi: «Yol, həqiqət və həyat Mənəm.) O Özünü YOL adlandırır.
 
Mattanın Müjdəsində GÖY, 1, AĞA, və PEYĞƏMBƏR sözləri 29 dəfə yazılıb.Bunun da izahı budur ki, İsa Məsih göydən gəlib, 1 Ağamız, 1 Peyğəmbərimiz var bu da Onun Özüdür.Alliluiya.
Mattanın İncilində ALLAHIN OĞLU, MÜƏLLİM, RUH, SEVGİ, XİLAS, DİRİLMƏ sözləri 12 dəfə yazılıb.Bu da o deməkdir ki: Alılahın Oğlu İsa Məsih Ruhdu (1 Kor 15:45. . .Sonuncu Adəm (yəni İsa Məsih) isə həyat verən Ruhdu), həm də Müəllimizdi, Rəbbin bizə olan sevgisidir, xilas və  dirilmə Onun vasitəsilə mümkündür.
 
Markın Müjdəsində  OĞUL, və SÖZ kəlməsi 27 dəfə yazılıb.Oğul İsadı, O da Allahın Kəlamıdı.1, ATA və PADŞAHIQ sözləri 20 dəfə yazılıb.Bir Atamız var, (Mat 23:9Yer üzündə kimsəyə “ata” deməyin. Çünki bir Atanız var, O da Səmavi Atadır.) bir də Padşahlııq var, bu da Səmavi Padşahlıqdı.GÖY və  ALLAHIN PADŞAHLIĞI sözü 14 dəfə yazılıb.Allahın Padşahlığı göylərdən idarə olunur.
 
Lukanin Müjdə kitabında AĞA və YOL sözü eyni saydı yazılıb, 27 dəfə.İsa Məsih Ağamızdı, Tanrıya gedən Yoldu.FARİSEYLIƏR, NƏSİL, QANUN, ŞƏNBƏ, QARANLIQ, VAY sözləri 17 dəfə yazılıb.İsa Məsihin İncildə ən çox qınadığı fariseylər olub, onlar sanırdılar ki, Qanuna əməl etməklə xilas olacaqlar, amma insan Rəbbin Sözünə görə öz əməlilə xilas ola bilməz, xilas Rəbbin lütfüdür.Ona görə də Şənbənin qulu olan fariseylər qaranlıqda idilər, nuru görüb Ona iman etmədilər.Ona görə bu sözlər eyni sayda yazılıb.
 
Yəhyanın Müjdəsində RƏBB və HƏYAT sözü 40 dəfə yazılıb.Əlbəttə ki, Rəbb Həyatdı. Yəhanın Müjdəsi 14:6 İsa ona dedi: «Yol, həqiqət və həyat Mənəm.RUH, ƏBƏDİ HƏYAT, ÇARMIX, ADAMLAR sözləri 16 dəfə yazılıb.Ruh - əbədi həyatdı, adamlar Onu çarmıxa, yəni İsa Məsihin çarmıxdakı ölümünə imam vasitəsilə Allahdan alacaqlar.
 
İki söz 4 İncildə 178 dəfə yazılıb: RƏBB, GÜN.Rəbbin Günü İsa Məsihin ikinci gəlişinə aiddi.Bu haqda peyğəmbərlərin kitablarında deyilir: Yoel 1: 15Vay o günə! Budur, Rəbbin o günü yaxındır, Yoel 2:1Sionda şeypur çalın, Müqəddəs dağımda bərkdən çalın.Qoy ölkənin bütün əhalisi titrəsin,Çünki Rəbbin günü gəlir, Həmin gün yaxındadır. 11Rəbb Öz ordusu önündə səs salır: Ordularının sayı-hesabı yoxdur.Onun sözünü yerinə yetirənlər güclüdür.Rəbbin günü möhtəşəm və çox dəhşətlidir.Buna kim dözə bilər? 31Rəbbin möhtəşəm və dəhşətli günü gəlməzdən əvvəl Günəş qaranlığa və ay qan rənginə dönəcək. Yoel 3: 14Kütlələr, mühakimə vadisində olan kütlələr, Çünki mühakimə vadisində Rəbbin günü yaxındır! Amos 5: 18Vay halınıza, ey Rəbbin gününün həsrətini çəkənlər! Rəbbin günü siz nə əldə edəcəksiniz? İşıq yox, qaranlıq. 20Rəbbin günü də eləcə işıq yox, qaranlıq olmayacaqmı?O, zülmətdir, onda nur yoxdur. Avdiya 1: 15Axı bütün millətlər üçün Rəbbin günü yaxınlaşır,Ey Edom, sən nə cür etdinsə, sənə də belə ediləcək, Əməllərinin əvəzi öz başına gələcək! Sefanya 1: 7Susun Xudavənd Rəbbin qarşısında,Çünki Onun günü yaxınlaşır, Rəbb qurban hazırlayıb, qonaqlarını dəvət edib. Zəkəriyyə 14: 1Budur, Rəbbin günü gəlir! Ey Yerusəlim xalqı, sənin qarət olunmuş mallarını gözlərin önündə bölüşdürəcəklər.  2Mən bütün millətləri Yerusəlimə qarşı müharibə etmək üçün toplayacağam. Şəhər ələ keçiriləcək, evlər qarət ediləcək, qadınlara təcavüz ediləcək. Şəhər əhalisinin yarısı sürgünə göndəriləcək, amma qalanların şəhərdən kökü kəsilməyəcək.  3O zaman Rəbb çıxıb müharibə günündə necə döyüşdüsə, eləcə o millətlərə qarşı döyüşəcək.  4O gün Onun ayaqları Yerusəlimin önündə – şərq tərəfində olan Zeytun dağının üzərində duracaq. Zeytun dağı şərqə və qərbə doğru ortadan yarılıb çox böyük bir vadi olacaq. Dağın yarısı şimala, yarısı cənuba çəkiləcək.  5Siz isə dağlarımdakı vadi ilə qaçacaqsınız, çünki dağlardakı vadi Aselə qədər uzanacaq. Yəhuda padşahı Uzziyanın dövründə zəlzələ olarkən necə qaçdınızsa, eləcə qaçacaqsınız. O zaman Allahım Rəbb bütün müqəddəslərlə birgə gələcək.  6O gün işıq olmayacaq, işıq verən göy cisimləri qaralacaq.  7Yalnız Rəbbin bildiyi xüsusi bir gün olacaq. Gecə də, gündüz də olmayacaq.
 
İki söz 4 İncildə 95 dəfə yazılıb:YOL, DOĞRUSUNU.Doğrusunu – ibranicə AMEN adlanır ki, bu da İsa Məsihin Adıdı, Vəhy Kitabında İsa Məsih Özünü belə adlandırır: “3:14 Amin, sadiq və etibarlı Şahid, Allahın yaratdıqlarının Mənşəyi belə deyir” İsa MəsihTanrıya gedən yoldu, Mattanın Müjdəsində də BƏŞƏR OĞLU və YOL sözü, Lukanın Müjdəsinə AĞA və YOL sözü də eyni sayda yazılıb.Markın Müjdəsində YOL və EV sözü eyni sayda yazılıb, yəni ki, İsa göylərdəki evimizə gedən yoldu, Yəhyanın Müjdəsində də BÖYÜK, ŞƏHƏR və YOL sözləri eyni sayda yazılıb.Böyük şəhər YENİ YERUSƏLİMDİ, hansı ki, bu şəhər göylərə olan Cənnətdi, evimiz də ordadı. Yəhya 14:2-də İsa Məsih deyir “Atamın evində çoxlu məskən var. Əgər olmasaydı, sizə deyərdim ki, sizin üçün yer hazırlamağa gedirəm?  3Gedib sizin üçün yer hazırlayandan sonra yenə gəlib sizi Öz yanıma götürəcəyəm ki, Mənim olduğum yerdə siz də olasınız.”
 
Bu sözlər 4 Incildə 85 dəfə yazılıb: ALLAHIN PADŞAHLIĞI (52)  + SƏMAVİ PADŞAHLIQ (33) , BƏŞƏR OĞLU.Bəşər Oğlu – İsa Məsihdi, Səmavi Padşahlıq Onun əlindədi.  Matta 16:19 O Peterə deyir “Səmavi Padşahlığın açarlarını sənə verəcəyəm”
4 İncildə RƏBB və RUH sözü 79 dəfə yazılıb.Yəhya m. 4:24 24 “Allah Ruhdur...”
 4 İncildə RUH, PEYĞƏMBƏR, AĞA 61 dəfə yazılıb (Ruh – sözünü təkcə Allahın Ruhunu  nəzərdə tuturam, cəmin ruh sözünü yox) Söhbət İsa Məsihdən gedir, O Allahın Ruhudu, Ağamız və Peyğəmbərimizdi.Yeşaya peyğəmbərin Kitabının 61-ci fəslində yazılıan peyğəmbərlik sözlərinin Məsih vasitəsilə gerçəkləşməsini göstərir.Yeşaya 61:1 “Xudavənd Rəbbin Ruhu üzərimdədir, Çünki fəqirlərə müjdəni bildirmək üçün O məni məsh etdi.Qəlbi sınıq olanlar üçün, yaralarını sarımaq üçün, Əsirlərə azadlıq, Dustaqlara sərbəstlik elan etmək üçün, 2 Rəbbin lütf ilini, Allahımızın qisas gününü bəyan etmək üçün,Yaslıların hamısına təsəlli vermək üçün, 3 Sionda yas tutanları təmin etmək, Kül yerinə çələng,Yas yerinə sevinc gətirən məsh yağı, Kədərli ruh əvəzinə Həmd libasını bəxş etmək üçün Rəbb məni göndərdi” İsa xidmətə başlayanda da bu ayələri oxudu Luka 4: 17 “Ona Yeşaya peyğəmbərin kitabını verdilər. İsa tumarı açıb bu sözlər yazılan hissəni tapdı:  18 Rəbbin Ruhu üzərimdədir, Çünki fəqirlərə Müjdəni bildirmək üçün O Məni məsh etdi. Əsirlərə azadlıq, Korlara gözlərinin açılmasını elan etmək üçün, Məzlumları sərbəstliyə buraxmaq üçün, 19 Rəbbin lütf ilini bəyan etmək üçün Məni göndərdi». 20Sonra İsa tumarı bağladı və xidmətçiyə verib oturdu. Sinaqoqda oturanların hamısı Ona diqqətlə baxırdı.  21 İsa onlara «eşitdiyiniz bu Müqəddəs Yazı bu gün yerinə yetdi deyə danışmağa başladı.”
 
4 MüjdƏ Kitabında Dörd söz 58 dəfə yazılıb:ATA (Mat) HƏYAT (4 İnc) QALİLEYA (4 Inc.) XİLAS (4 İnc) Ata həyatdı, xilas planını O Qalileyada hazırlayıb.Mattanın Müjdəsində YƏHYA və XALQ, Markin Müjdəsində YƏHYA və ADAMLAR, Yeni Əhddə YƏHYA, CƏMİYYƏT və CƏMİYYƏTLƏR (Yəni Kilsələr) sözləri eyni sayda yazılıb.Vəftizçi Yəhya hər bir məsihçinin, Allahın Xalqının və Xristian Cəmiyyətlərinin bənzəiydi, necə ki, o nida edib Rəbbin gəlişini bildirib insanları tövbəyə şağırıdısa, biz məsihçilər də insanları tövbəyə çağırıb, Müjdəni onlara təbliğ edirik.
 
Həvarilərin İşləri Kitabında ADAM və VAXT sözü 68 dəfə yazılıb, Mattanın Müjdəsində də bu sözlər eyni sayda yazılıb,78 dəfə.İzahı, Tanrı tərəfindən vəd edilən Qurbanlıq Adam İsa gəldi.Həvarilərin İşlərində İSA və XALQ sözü də 78 dəfə yazılıb, QARDAŞLAR və İMAN sözü də eyni sayda yazılıb 50 dəfə.50 iman edən qardaşların tamıdır.Bundan əlavəvə Həvarilərin İşlərində RUH və SÖZ kəlməsi də eyni sayda yazılıb, 60 dəfə, Söz həm də ruhdur.Yəhyanın.Müjdəsində İsa deyir  6:63 “Sizə sözylədiyim sözlər ruh və həyatdır.”
Yəqubun məktubunda RƏBB, DUA, QARDAŞLAR sözü 14 dəfə yazılıb, Peterin 1-ci məktubunda VAXT, İSA, XİLAS sözləri 12 dəfə yazılıb, Peterin iki məktubunda SÖZ və SEVGİ KƏLMƏSİ 13, ADAMLAR və LÜTF sözü 9 YAZILIB.Yəhyanın 3 məktubunda ATA və  HƏYAT sözü 17 dəfə yazıllıb, Yəhyanın Müjdəsində RƏBB və HƏYAT, 4 Incildə ATA və HƏYAT sözü də eyni sayda yazılıb.Həvari Yəhyanın Məktublarında İSA və RUH sözü də eyni sayda yazılıb, 14 dəfə.
 
Romalılara məktubda RUH və ADAM, İZZƏT, LÜTF və XALQLAR, HÖKM, MƏRHƏMƏT və DİRİLMƏ sözləri də eyni sayda yazılıb, 31, 22, 16.Həmin məktubda ATA, OĞUL, ƏBƏDİ, YOL sözləri də eyni sayda yazılıb, 11 dəfə.
Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubunda ƏR, ARVAD və SEVGİ sözləri 20 dəfə yazılıb.Həmin məktubda söhbətlərdən biri də ər və qadının necə bir birilərini sevməsindən söhbət gedir, əlbəttə ki, bu sözlərin eyni sayda yazılması təsadüfi deyil.
Pavelin iki Korinflilərə məktubunda SÖZ və XİLAS kəlməsi 17 dəfə, BİR və DUA sözü 15 dəfə yazılıb, bundan əlavə QARDAŞLAR və SEVGİ sözü 36 dəfə yazılıb, Yeni Əhdin cəmində, yəni 27 kitabında toplayanda ŞAGİRDLƏR və SEVGİ sözü də eyni sayda yazılıb.Paveli bütün məktublarında bir çox sözlər eyni sayda yazılıb, siyahını axırda göstərəcəm.
 
Vəhy Kitabında GÖY və 7 rəqəmi 55 dəfə yazılıb, yəni xeyir və şər, bir sözlə hər şey Allahdandı,  1 rəqəmi ilə SƏS sözü 45 dəfə yazılıb, CANAVAR və ÖLÜM sözü də eyni sayda yazılıb, 37 dəfə.Canavarın damğasını qəbul edən insan mütləq öləcəkdir.Vəhy kitabında bundan əlavə QAN, HƏYAT, AĞ sözləri də eyni sayda 17 dəfə yazılıb, İsa Məsihin Qanıyla günahlarımız yuyulur, ağ – salelik deməkdi, yəni salehliklə də həyat alırıq.Vəhy kitabında ƏJƏDƏHA va RUH sözü 14 dəfə yazılıb, demək ki Əjdəha ruhdu, bu kitabda və bir çox sözlər eyni sayda yazılıb, kitabı yaxşı anlamayanlar bu mövzu ilə bir çox başa düşmədiyi şeyi öyrənə bilər.
İndi isə Yeni Əhdin kitablarında eyni sayda yazılan sözlərə baxaq.Bu sözlər 40 dəfə yazılıb: RƏBB (Y.M.) SƏS (4 İnc) MƏSİH (Filp) RƏBBİN KƏLAMI + ALLAH KƏLAMI (Y.Ə.)  İMAN (İbr) ƏBƏDİ (4 İnc) HƏYAT (Y.M.) TAXT (Vəhy) ADAM (1 Kor) Əlbəttə ki, hər bir məsihçi bu sözlərin niyə eyni sayda yazıldığını anlayar.Allahın Sözü və Səsi olan Məsihə iman insana əbədi həyat verəcək.
 
Yeddi gözəl söz Yeni Əhddə 52 dəfə yazılıb: ALLAH (Mark, 1 və 2 Pet) SEVGİ ( 1, 2, 3 Yəh)  ALLAHIN PADŞAHLIĞI (4 İnc) TAXT (Y.Ə.) ÇARMIX (4 İnc) SU (4 İnc) AMİN (Y.Ə.) Çarmıxa, yəni İsa Məsihin ölümünə iman vasitəsilə həyat suyu olam Müqəddəs Ruhu, hansı ki Rəbbin sevgisidir, alırıq, və Allahın Padşahlığına daxil olruq.Müqəddəs Ruh ənamını almayan, yəni Ruhdan doğulmayan Səmavi Padşahlıq olan Allahın Padşahlığına girə bilməz.
 
Yeni Əhddə ALLAH (Efe) DOĞRUSUNU (Y.M.)  FƏVTİZ (4 İnc) DİRİLMƏ (4 İnc) sözləri 48 dəfə yazılıb.Rəbb doğrusunu deyir, dirilmə həqiqətdir, iman edib vəftiz olunan ruhən diriləcəkdir.
İncildə ALLAHIN OĞLU (Y.Ə.) SƏS (Vəyh)  QURBAN (Y.Ə.) TƏLİM (4 İnc) GÜN (Mat) sözü 45 dəfə yazılıb, Allahın Oğlu Allahın Səsidir, günahlarımız uğrunda qurban getdi, hər gün Onun Təliminə bağlı qalamlıyıq ki, xilasa nail olaq.Üç şər söz də 45 dəfə yazılıb6 HİROD (Y.Ə.) VAY (Y.Ə.) ÖLÜM (H.İş) Əlbəttə ki, mənfur körpə qatili, Peyğəmbərlərin ən böyüyü olan Vəftizçi Yəhyanınınn başını kəsdirən Hiroda vay və ölüm olsun, bu adam anadan olmasaydı lap yaxşı olardı, onu əbdi ölüm.
 
Vali Pilatın adı ilk 3 Müjdə Kitabının hər birində 12 dəfə yazılıb, 4-cü İncildə Yəhyanın Müjdəsində iki dəfə çox, 24 dəfə yazılıb, 4 İncildə 60 dəfə, cəmi Yeni Əhddə 66 dəfə.66 – rəqəminin mənası məhvə gedən, Rəbbə qarşı, ölüm deməkdi.Köhnə Əhddə İsrailə qarşı düşmən olan ölkələrinin paytaxtları da 66 dəfə yazılıb, məsələn, Dəməşq, Antiokya.
 
Üçü xeyir, üçü də şər sözü olmaqla 6 söz Yeni Əhddə 53 dəfə yazılıb: AD (H.İş.) MƏSİH (2 Kor) SEVGİ (Y.M.) BAŞÇI  KAHLƏR (4 İnc) İLAHİYYATÇILAR (4 İnc) QARANLIQ (Y.Ə.) Əlbəttə  ki, bu o deməkdir ki, Məsih hətta qaranlıqda olan başçı kahinləri və ilahiyyatçıları da sevib, Allah ən qatı günahkarları belə sevir, xatırlayıram ki, Köhnə Əhddə SEVGİ və ŞAUL sözü də eyni sayda yazılıb.Israilin birinci padşahı olan Şaul Rəbbin Sözünə itaət etməsə də, Rəbb onu cəzalandırıb 3 oğlu ilə birgə filiştlilərə təslim edib məhv etsə də,  Rəbb onu da sevib.
 
Yeni Əhddə : İLAHİYYATÇILAR (Y.Ə.) ŞƏNBƏ (Y.Ə.) QUL (4 İnc) sözləri 56 dəfə yazılıb, İlahiyyatçılar Şənbəni quludurlar, halbu ki, Qanun altında olmalı deyilik.Bu sözlər İncildə 61 dəfə yazılıb: BAŞ KAHİN (Y.Ə.) PEYĞƏMBƏR (4 İnc) AĞA ( 4 İnc) QALİLEYA (Y.Ə)  Qalileyadan olan İsa bizim həm Baş Kahinimizdi, həm Ağamızdı, həm Peyğəmbərimizdi.
 
FARİSEYLƏR ( 4 İnc) PİS (Y.Ə.) sözü də Yeni Əhd Kitabında eyni sayda yazılıb, 79 dəfə, ələbttə ki, bunu anlamaq olur, İncildə İsa Məsihin ən çox qınadığı fariseylər olub, onları dəfələrlə kor və ikiüzlülər adlandırıb.
Yeni Əhddə 1 rəqəmi və TƏLİM sözü 97 dəfə yazılıb, xilasa aparan 1 Təlim var bu da Məsihin Təlimidir. Üç  söz 122 dəfə yazılıb: OĞUL (Luka) MÜJDƏ (Y.Ə.) LÜTF (Y.Ə.) Oğul İsa Məsihdi, Allahın Oğludu, İncil Onun Müjdəsidir, Lütf də Onun vasitəsilə gəldi. Yəhya 1:17 “Qanun Musa vasitəsilə verildi, lütf və həqiqət isə İsa Məsih vasitəsilə gəldi.” Iki söz 124 dəfə yazılıb: ALLAH (Luka) MƏBƏD (Y.Ə.) Bədənimiz Allahın Müqəddəs Ruhun Məbədidir. 2 Kor 6:16” . . . Çünki biz var olan Allahın məbədiyik. Belə ki Allah demişdi: «Mən aralarında yaşayıb-dolanacağam, Onların Allahı olacağam, Onlar da Mənim xalqım olacaq” 2 Kor 3:16 “Məgər bilmirsiniz ki, siz Allahın məbədisiniz və Allahın Ruhu sizdə yaşayır?” və 1 Kor 6: 19 ”Məgər bilmirsiniz ki, bədəniniz Allahdan aldığınız, sizdə yaşayan Müqəddəs Ruhun məbədidir?”  İki söz 131 dəfə yazılıb: İMAN (4 İnc) ŞƏHADƏT (Y.Ə.) İman və şəhadətlə xilas olacağıq. Iki söz 141 dəfə yazılıb: DİRİLMƏ (Y.Ə.) SEVİNC (Y.Ə.) Dirilmədən sevindirici heç nə yoxdu.Iki söz 143 dəfə yazılıb: EV (4 İnc) YERUSƏLİM (Y.Ə.) Yeni Yeusəlim bizim əbədi evimizdi.
 
Iki söz 153 dəfə yazılıb: GÜNAH (Y.Ə.) YƏHUDİLƏR (Y.Ə.) 153 rəqəmi xilas olunan Allah oğullarının sayının tamıdır, bu hərfəndi, 153 min də ola bilər, 153 mln da ola bilər.Vəhy Kitabında deyilən 144 min möhürlənmiş İsrail Övladlarının sayının tamıdırsa, 153 rəqəmi Allah övladlarının, yənin xristianların sayının tamıdı, çünki əsl yəhudilər – məsihçilərdi, Romalılara 2: 28 “Çünki zahirən Yəhudi olan Yəhudi deyil, zahirən və cismən sünnət olunan da sünnətli deyil.  29 Yalnız daxilən Yəhudi olan Yəhudidir. Yəhyanın Müjdəsi 21:11i oxuyaq: 11 “Şimon Peter qayığa minib yüz əlli üç böyük balıqla dolu toru quruya çəkdi.” Göl dünyadı, və günahdı, balıqlar insanların bənzəridi, şağirdlərin balıqları tutması, məsihçilərin insanları dünyadan, və ya cəhənnəmdən çıxarması deməkdi, Köhnə Əhddə dünya da cəhənnəmlə müqayisə olunub..Çox maraqlıdır ki, İncildə İsa Məsihin sağaltığı və xeyir-dua verdiyi adamların sayı da düz 153 nəfərdi.İbrani dilində ALLAH OĞULLARI ifadəsinin hərflərinin rəqəmlərini toplayanda da 153 rəqəmi alınır.
 
Iki söz Yeni Əhddə 292 dəfə yazılıb:ŞAGİRDLƏR və SEVGİ sözü.İzaha ehtiyac var? Üç söz 296 dəfə yazılıb: OĞUL (4 İnc)  İSA (Y.M.) RUH (Y.Ə.Yəni Allahın Ruhu) Allahın Oğlu İsa Tanrının Ruhudu. 1 Kor 15:45”. . .Sonuncu Adəm (yəni İsa Məsih) isə həyat verən Ruhdu.” Və Iki söz 302 dəfə yazılıb: SÖZ (Y.Ə.) və ALLAH (4 İnc) Söz, yəni Kəlam Allahdı.Yəhyanın Müjdəsi 1:1”Başlanğıcda Kəlam var idi, Kəlam Allahla birlikdə idi, Kəlam Allah idi.”
 
Və nəhayət Yeni Əhddə Məsih sözü 610 dəfə yazılıb, Köhnə Əhddə isə ALLAH KƏLAMI sözü 610 dəfə yazılıb.Bu da o deməkdir ki, insan biçimində gələn Məsih - Allahın Kəlamıdır. Vəhy 19:13 “. . . və Onun adı Allahın Kəlamıdır.” Yəhya 1:14 “Kəlam bəşər olub, lütf və həqiqətlə dolu olaraq aramızda məskən saldı.” Yəni Özü Allah olan Allah Kəlamı insana döndü.
 
İndi isə sual verirəm, belə bir kitabı necə təhrif edib dəyişdiriblər? Əgər dəyişdiriblərsə bəs niyə bir birinə uyğun gələn sözlər eyni sayda yazılıb? Kimsə deyə bilər ki, bu kitabı düzüb qoşub belə yazıblar, amma nəzərinizə çatdırım ki, bu Yeni Əhd adlanan İncil kitabını 8 Allah adamı yazıb, və onların yazdığı bu Kitab 27 hissədən olub, ancaq təxminən yazılandan 250 il sonra Yeni Əhd adı altında cəm edilib, amma ona kimi ayrı-ayrılıqda mövcüd olub.
Bu mövzu sübut edir ki, İncil Kitabı Allahın Sözüdü, hərçənd bu Kitab insan əliylə yazılıb.Həm də bu mövzu  göstərir ki, İncildəki hekayələri Allah Özü seçib Kitabda yerləşdirib.Bir sözlə bu Kitab insan tərəfindən yazılsa da Kitabın əsl Müəllifi Allahın Ruhudu!
 
İNDİ İSƏ TAM SİYAHINI GÖSTƏRİRƏM
 
Amma əvvəlcə deyim ki, Müqəddəs Kitabı zəif bilən adam bir çox sözlərin mənalarını başa düşə bilməz, və elə bilər ki, sözlər uyğun gəlmir, amma səlində bütün sözlər bir birinə uyğun gəlir. Əgər QADIN və SƏS sözü eyni sayda yazılıbsa, bu o deməkdir ki, söhbət Müqəddəs Ruhun səsindən gedir.Qadın Müqəddəs Kitabda Allahın Müqəddəs Ruhunun bənzəridi, qadın gözəldir, zərifdir, Müqəddəs Ruh da, qadın doğur, Müqəddəs Ruh da.Bundan əlavə şərab, və su da Müqəddəs Ruhun bənzəridi, şərab adamı məst edir, Müqəddəs Ruhdan da içəndə Rəbbin Sevgisi adamı məst edir.ARVAD – cəmiyytin bənzəridi, arvad doğub atırdığı kimi cəmiyət də artır imanlıların sayı artıqca.QIZ – Israildi, ANA –Təlimdi.Bu sözlər Müqəddəs Kitabın bir neçə yerində eyni sayda yazılıb.
 
MATTANIN  MÜJDƏSİ
 
1) Bu iki sözün hər biri 78 dəfə yazılıb: ADAM, VAXT.
2) Bu iki sözün hər biri 44 dəfə yazılıb: ALLAH, PADŞAHLIQ.
3) Bu iki sözün hər biri 32 dəfə yazılıb: YƏHYA, XALQ.
4) Bu iki sözün hər biri 31 dəfə yazılıb: BƏŞƏR OĞLU, YOL.
5) Altı sözün hər biri 29 dəfə yazılıb: GÖY, 1, AĞA, PEYĞƏMBƏR, QARDAŞ, DOĞRUSUNU,
6) Üç sözün hər biri 26 dəfə yazılıb: QADIN, PETER, ŞƏFA.
7) Dörd sözün hər biri 22 dəfə yazılıb: GÖYLƏR, ŞƏHƏR, MƏBƏD, YAXŞI.
8) Yeddi sözün hər biri 20 dəfə yazılıb: 3, AD, QUL, İMAN, DUA, CAMAAT, ÇÖRƏK.
9) Dörd sözün hər biri 18 dəfə yazılıb: PEYĞƏMBƏRLƏR, İLAHİYYATÇILAR, GÖY, DAVUD.
10) Üç söz 17 dəfə yazılıb: BÖYÜK, QULLAR, ARVAD.
11)  Beş söz 16 dəfə yazılıb: MƏRYƏM, AND, NƏSİL, BAŞÇI KAHİNLƏR, VAY.
12) Beş söz də 15 dəfə yazılıb: MƏSİH, ÇARMIX, QALİLEYA, SÖZLƏR, ÜRƏK.
13)  Başqa 5 söz 14 dəfə yazılıb: 12, PADŞAHLIQ, BƏDƏN, ÖLÜLƏR, ÖVLADLAR.
14) Səkkiz sözün hər biri 13 dəfə yazılıb: MƏSƏLLƏR, BƏXTİYAR, GÜNLƏR, YERUSALİM, YUSİF, KÖRPƏ, SƏCDƏ, CAN.
15) Bu doqquz sözün hər biri 12 dəfə yazılıb: ALLAHIN OĞLU, MÜƏLLİM, RUH, XİLAS, DİRİLMƏ, SEVGİ, GÖL, AĞSAQQALLAR, MƏLƏKLƏR.
16) Dörd söz 11 dəfə yazılıb: İSRAİL, QAN, XALQLAR, MÜKAFAT.
17) On sözün hər biri 10 dəfə yazılıb: BAŞ KAHİN, ƏBƏDİ, KOR, CİNLƏR, YƏHUDA, YƏQUB, QANUN, TOXUM, 7.
18) Doquz sözün hər biri 9 dəfə yazılıb: İLYAS, MÜQƏDDƏS, ƏLAMƏT, QURBANGAH, GECƏ, ŞƏNBƏ, YƏHUDEYA, DÜNYA, SƏS.
19) On söz 8 dəfə yazılıb:  İKİÜZLÜLƏR, CƏHƏNNƏM, DƏNİZ, QARANLIQ, SINAQ, QORXMAYIN, GİZLİ, SİNAQOQLAR, SALEH, BAĞIŞLANMAQ.
20) On bir söz 7 dəfə yazılıb: İBRAHİM, MUSA, YEŞAYA, ŞİMON, TÖVBƏ, SEVİNC, HƏYAT, QURBAN, XƏYANƏT, KİÇİK.
 
                            
                            MARKIN MÜJDƏSİ
 
1) Bu üç söz 31  dəfə yazılıb: YƏHYA, ADAMLAR, GÜN.
2) Iki söz 29  dəfə yazılıb: YOL, EV.
3) Bu iki söz 27 dəfə yazılıb: OĞUL, SÖZ.
4) Üç söz 22 dəfə yazılıb: RUH, QADIN, CAMAAT.
5) Üç söz  20 dəfə yazılıb: 1, ATA, PADŞAHLIQ.
6) İki söz 18 dəfə yazılıb: ANA, TƏLİM.
7) Üç söç 16 dəfə yazılıb: BƏŞƏR OĞLU, 12, QIZ.
8)  Beş söz 15 dədfə yazılıb: VƏFTİZ, YƏQUB, İMAN, İZDİHAM, BAŞÇI KAHİNLƏR.
9)  Iki söz 14 dəfə yazılıb: ALLAHIN PADŞAHLIĞI, GÖY.
10) Üç söz 13 dəfə yazılıb: XALQ, MƏBƏD, DUA.
11 ) On söz 12 dəfə yazılıb: DOĞRUSUNU, YAXŞI, YER, QALİLEYA, ÇARMIX, XİLAS, AD, PİLAT, FARİSEYLƏR, ARVAD.
12) Üç sözün hər biri 11 dəfə yazılıb: PADŞAH, MÜƏLLİM,  MƏSƏLLƏR.
13) Beş söz 10 dəfə yazılıb: MƏRYƏM, YERUSƏLİM, BAĞIŞLANMAQ, 7, 3.
 
                                 LUKANIN MÜJDƏSİ
 
1) Üç söz 33 dəfə yazılıb: YERUSƏLİM, QADIN, YƏHYA.
2) Iki söz 32 dəfə yazılıb: ALLAHIN PADŞAHLIĞI, 2.
3) Dörd sözün hər biri 29 dəfə yaılıb: RUH, GÖY, XİLAS, GÜNLƏR.
4) Iki söz 28 dəfə yazılıb: AD, SÖZ.
5) İki  söz 27 dəfə yazılıb: AĞA, YOL.
6) Üç söz 26 dəfə yazılıb: İNSAN OĞLU, DUA, SÖZLƏR.
7) Üç söz 24 dəfə yazılıb: BÖYÜK, QUL, SEVİNC.
8) Iki söz 21 dəfə yazılıb: YER, ÜRƏK.
 9) ki söz 20 dəfə yazılıb: ŞİMON, PETER.
10)  Dörd söz 19 dəfə yazılıb: MƏBƏD, BƏXTİYAR, ÇÖRƏKLƏR, QADINLAR.
11)  Üç söz 18 dəfə yazılıb: PEYĞƏMBƏR, MƏSƏLLƏR, MƏRYƏM.
12) Yeddi  söz 17 dəfə yazılıb: QIZ, QANUN, FARİSEYLƏR, NƏSİL, ŞƏNBƏ, VAY, QARANLIQ.
13) İki söz 16 dəfə yazılıb: İBRAHİM, İMAN.
14) Dörd söz 15 dəfə yazılıb: MƏLƏK, VƏFTİZ, HİROD, CAN.
15) Doqquz söz 14 dəfə yazılıb: PEYĞƏMBƏRLƏR, QALİLEYA, DİRİLMƏ, TÖVBƏ,  MƏRHƏMƏT, YAXŞI, TƏLİM, DAVUD, QARDAŞ.
16) Yeddi söz 13 dəfə yazılıb: MƏSİH, MÜQƏDDƏS RUH, SƏS, ÖLÜLƏR, CİNLƏR, GÜNAHLAR, İLAYİYYATÇILAR.
17) Doqquz söz  12 dəfə yazılıb: PADŞAH, ŞƏFA, SEVGİ, 12, PİLAT, YƏQUB, ÖVLADLAR, ZƏKƏRİYYƏ, BAŞÇI KAHİNLƏR.
18) Üç söz 11 dəfə yazılıb: İSRAİL, ARVAD, PİS.
19) Alti söz 10 dəfə yazılıb: MÜJDƏ, YƏHUDEYA, GÜNAHKARLAR, SİNAQOQ, XİDMƏT, CİN.
20) Səkkiz söz 9 dəfə yazılıb: MƏLƏK, DÜNYA, ÇARMIX, 10, PADŞAHLIQ, QILINC, XƏSTƏLİK, QARDAŞLAR.
21) 5 SÖZ 8 DƏFƏ YAZILIB: HƏVARİLƏR, ƏLAMƏT, XALQLAR, ƏMƏL, PASXA.
22) Dörd söz 7 dəfə  yazılıb: TOXUM, HƏYAT, SİNAQOQLAR, QARANLIQ.
 
                                  YƏHYANIN MÜJDƏSİ
1)  İki sözün hər biri 40 dəfə yazılıb: RƏBB, HƏYAT.
2) Iki sözün hər biri 36 dəfə yazılıb: PETER, SƏS.
3) Üç sözün hər biri 27 dəfə yazılıb: QADIN, SU, ŞİMON.
4) Üç sözün hər biri 24 dəfə yazılıb: YƏHYA, HƏQİQƏT, PİLAT, 24 Dəfə İsa bu kitabda sizə DOĞRUSUNU, DOĞRUSUNU deyirəm deyib.
5) İki söz 22 dəfə yazılıb: AD, NUR.
6) Beş söz 20 dəfə yazılıb: MÜQƏDDƏS, MƏSİH, GÖY, HÖKM, FARİSEYLƏR.
7) Yeddi söz 16 dəfə yazılıb: RUH, ƏBƏDİ HƏYAT, ÇARMIX, 2, QANUN, ADAMLAR, QOYUNLAR.
8) Üç söz 15 dəfə yazılıb: MƏRYƏM, GÜNAH, SEVİNC.
9) Beş söz 13 dəfə yazılıb: YERUSƏLİM, MƏBƏD, 1, SƏS, DİRİLMƏ.
10) Üç söz 12 dəfə yazılıb: MUSA, BƏŞƏR OĞLU, CAN.
11) Yeddi söz 10 dəfə yazılıb: ALLAH  OĞLU, BƏŞƏR OĞLU, GÜNAHLAR, BAŞÇI KAHİNLƏR, İBRAHİM, PEYĞƏMBƏR, EV.
12) Yeddi söz  9 dəfə yazılıb: BÖYÜK, ŞƏHƏR, GÖL, BALIQ, QARANLIQ, YOL, CİN.
13) Dörd söz 8 dəfə yazılıb: QUL, ƏSGƏRLƏR, ÖVLADLAR, VƏFTİZÇİ.
14) Doqquz  söz 7 dəfə yazılıb: 12, MÖCÜZƏLƏR, ÜRƏK, 3, GECƏ, TƏLİM, QARDAŞ, QARDAŞLAR, ÖLÜLƏR.
 
4 MÜJDƏ KİTABINDA: MATTANIN, MARKIN,
LUKANIN VƏ YƏHYANIN İNCİLİNDƏ
1) İki söz 4 İncildə 178 dəfə yazılıb: RƏBB, GÜN.
2) İki söz 4 İncildə 95 dəfə yazılıb:YOL, DOĞRUSUNU.
3) Bu sözlər 4 Incildə 85 dəfə yazılıb: ALLAHIN PADŞAHLIĞI (52)  + SƏMAVİ PADŞAHLIQ (33) , BƏŞƏR OĞLU.
4) Altı söz 82 dəfə yazılıb: ALLAH (Y.M.) İMAN (Y.M.) ŞAGİRDLƏR ( Mat) SEVGİ (4 İnc) AD (4 İnc) YƏHUDİLƏR (4 İnc)
5) Üç söz 79 dəfə yazılıb: RƏBB (Luka) RUH (4Inc) FƏRİSEYLƏR (4 İnc) )
6) Üç söz 75 dəfə yazılıb: ŞƏHƏR (4 İnc) YER (4 İnc) VAXT (Luka)
7) Dörd söz 4 İncildə 69 dəfə yazılıb: MÜQƏDDƏS, YERUSƏLİM, BÖYÜK, MƏRYƏM.
8) Iki söz 63 dəfə yazılıb: ŞAGİRDLƏR (Y.M.)  EV (Luka)
9) Dörd söz 4 İncildə 61 dəfə yazılıb: RUH, PEYĞƏMBƏR, AĞA, ŞİMON.Ruh – sözünü təkcə Allahın Ruhunu  nəzərdə tuturam, cəmin ruh sözünü yox.
10) Beş söz 60 dəfə yazılıb: PADŞAH  (4 İnc) DUA (4 İnc) ÜRƏK (4 İnc) XALQ (Mat) ADAMLAR (Luka) 
11) Dörd söz 58 dəfə yazılıb:ATA (Mat) HƏYAT (4 İnc) QALİLEYA (4 Inc.) XİLAS (4 İnc)
12) Üç söz 54 dəfə yazılıb: MƏSİH (4 İnc) QARDAŞ (4 İnc.) ADAMLAR (Luka) 
13) İki söz 53 dəfə yazılıb: BAŞÇI KAHİNLƏR (4 İnc) İLAHİYYATÇILAR (4 İnc)
14) Dörd söz 52 dəfə yazılıb: ALLAH  (Mark) ALLAHIN PADŞAHLIĞI (4 İnc) ÇARMIX (4 İnc) SU (4 İnc)
15) 4 İncildə 4  söz 49 dfə yazılıb: VƏFTİZ (4 İnc) ŞƏHADƏT (Y.M.) ŞƏFA, (4 İnc) SEVİNC (4 İnc)
16) İki söz 48 dəfə yazılıb: DOĞRUSUNU (Y.M)  DİRİLMƏ  (4 İnc)
17) Üç söz 47 dəfə yazılıb: DOĞRUSUNU DEYİRƏM (4 İnc) MƏSƏLLƏR (4 İnc.) ATA (Luka)
18) İki söz 46 dəfə yazılıb: ŞƏNBƏ (4 İnc) 12 (4 Inc)
19) İki söz 45 dəfə yazılıb: GÜN (Mat) TƏLİM (4 İnc)
20) Dörd söz 44 dəfə yazılıb: ALLAH (Mat) PADŞAHLIQ (Mat) CAMAAT (4 İnc) NƏSİL (4 İnc)
21) Üç söz 43 dəfə yazılıb: RƏBB (Mat) VAXT (Y.M) QANUN (4 İnc)
22) 4 İncildə 3 söz 42 dəfə yazılıb: ARVAD, BAĞIŞLANMAQ, ÖLÜLƏR.
23)  Üç söz 41 dəfə yazılıb: ÖLÜM (4 İnc) EV (Mat) SÖZ (Y.M.)
24)  Altı söz 40 dəfə yazılıb: RƏBB ( Y.M.) SƏS (4 İnc.) ƏBƏDİ (4 İnc) MƏLƏKLƏR (4 İnc) DAVUD (4 İnc.)  YƏQUB  (4 İnc)
25) Üç söz 37 dəfə yazlıb: MUSA (4 İnc) PEYĞƏMBƏRLƏR  (4 Inc) ŞƏHƏR (Luka)
26) Beş söz 36 dəfə yazılıb: SƏMAVİ (4 Inc) SÖZ (4 İnc)  PETER (Y.M) HİROD (4 İnc) ÖLÜM (Luka)
27) Üç söz 35 dəfə yazılıb: YER (Mat) GÜNAHLAR (4 İnc.) VAY (4 İnc)
28) Dörd söz 34 dəfə yazılıb İBRAHİM (4 İnc) BƏXTİYAR  (4 Inc)  SƏMAVİ  PADŞAHLIQ +ALLAHIN PADŞAHLIĞI (Mat) SƏMAVİ PADŞAHLIQ+ALLAHIN PADŞAHLIĞI (Luka)
29) Altı söz 33 dəfə yazılıb: YƏHUDA  (4 İnc) QARDAŞLAR (4 İnc) SƏLTƏNƏT (4 İnc) YERUSƏLİM (Luka) QADIN (Luka) YƏHYA (Luka)
30) Səkkiz söz 32 dəfə yazılıb: 2 (Luka) GÖYLƏR (4 İnc) ALLAHIN PADŞAHLIĞI (Luka) PADŞAHLIQ (4 İnc) BƏDƏN (4 İnc) YƏHYA (Mat) XALQ (4 Inc) BAŞÇI KAHİN (4 İNc)
31) Altı söz 31 dəfə yazılıb: BƏŞƏR OĞLU (Mat) YOL (Mat) YƏHYA (Mark) MÜQƏDDƏS (Luka) İZZƏT (Y.M.) GÖL (Y.M.)
32) İki söz 30 dəfə yazılıb: SƏMAVİ PADŞAHLIQ (Mat) ŞƏRAB (4 İnc)
33) On söz 29 dəfə yazılıb: GÖY (Mat) RUH (Luka) XİLAS (Luka) PADŞAHLIQ (4 İnc) MƏRHƏMƏT (4 İnc) ƏBƏDİ HƏYAT (4 İnc) GÖY (Luka) İLYAS (4 İnc) SÖZLƏR (4 İnc) ÇÖRƏK (4 İnc)
34) Dörd söz 28 dəfə yazılıb: ALLAHIN OĞLU (4 İnc) İSRAİL (4 İnc) XALQ (Y.M.) GÜNAH (4 İnc)
35) Altı söz 27 dəfə yazılıb: AĞA (Luka) SU (Y.M.) YOL (Luka) 7 (4 İnc) İZDİHAM  (4 İnc) MƏLƏKLƏR (4 İnc)
36) Altı söz 26 dəfə  yazılıb: MÜQƏDDƏS RUH (4 İnc) BALIQ (4 İnc) 5(4 İnc)  BƏŞƏR OĞLU (Luka) DUA (Luka) SÖZLƏR (Luka) QADIN (Y.M.)
37) Səkkiz söz 25 dəfə yazılıb: QAN (4 İnc)  ƏLAMƏT (4 İnc) AĞSAQQALLAR  (4 İnc) QULLAR (4 İnc) XİDMƏT (4 İnc) VAXT (Mark) MƏRYƏM (Y.M.) 1 (Luka)
38) Səkkiz söz və bir ifadə 24 dəfə yazılıb: SİZƏ DOĞRUSUNU, DOĞRUSUNU DEYİRƏM (Y.M.) HƏQİQƏT (4 İnc) TÖVBƏ (4 İnc) SEVİNC (Mark) ÇÖRƏK (Mark) BÖYÜK (Luka) QUL (Luka) ÖLÜM (Mark)
39)  Dörd söz 23 dəfə yazılıb: XALQLAR (4 İnc) QARANLIQ (4 İnc) SİNAQOQ (4 İnc) PETER (4 İnc)
40) Doqquz söz 22 dəfə yazılıb: RUH (Mark) MƏBƏD (Mat) ŞƏHƏR (Mat) MÜJDƏ (4 İnc) YAXŞI (Mat) ÇARMIX (Mark) GÜNAHKARLAR (4 İnc) BAĞIŞLAMAQ (Luka) AD (Y.M.)
41) Yeddi söz 21 dəfə yazılıb: AND (4 İnc) MÜƏLLİM (Luka) YER (Luka) SİNAQOQLAR ( 4 İnc) İLAHİYYATÇILAR (Mark) ƏSGƏRLƏR ( 4 İnc) MÖCÜZƏLƏR ( 4 İnc)
42)  On altı söz 4 Müjdə kitabında  20 dəfə yazılıb: GÖY (Y.M.) PADŞAHLIQ (Mark) ATA (Luka)  DUA  (Mat)  ÇÖRƏK (Mat) AD  (Mat) CAMAAT (Mat)  ŞİMON (Mark)  MÜQƏDDƏS (Y.M.) MƏSİH (Y.M.) AZAD (4İnc)  MÜQƏDDƏS YAZILAR (4 İnc)  SINAQ (4 İnc) FARİSEYLƏR (4 İnc)  QILINC (4 İnc)         
43) Səkkiz söz 19 dəfə yazılıb: BÖYÜK (Mark) ƏBƏDİ (Y.M.) PADŞAH (Mat) ÇÖRƏK (Mark) SÜLH (Mark) BƏXTİYAR (Luka) QADINLAR (Luka)
44) On söz 18 dəfə yazılıb: DAVUD (Mat) PEYĞƏMBƏR (Mark) MƏRYƏM (Luka) PADŞAH  (Y.M.)  ANA (Mark) TƏLİM (Mark) MƏSƏLLƏR (Luka) İLAHİYYATÇILAR (Mat) XƏSTƏLİK (4 İnc) PADŞAHLAR (4 İnc)
45) Səkkiz söz 17 dəfə yazılıb: BÖYÜK (Mat) QANUN (Luka) ŞƏNBƏ (Mark) FARİSEYLƏR (Mark) VAY (Mark) QULLAR (Mat) ÜRƏK (Mark) QIZ (Luka)
46) On üç söz 16 dəfə yazılıb: İBRAHİM (Luka) NƏSİL (Mat) İMAN (Luka) MƏRYM (Mat) QIZ (Mat) 12 (Mark) RUH (Y.M.) VƏFTİZ (Mark) ÇARMIX (Y.M.) ORUC (4 İnc) BAŞÇI KAHİNLƏR (Mat) İBLİS (4 İnc) ŞEYTAN (4 İnc)
47) On dörd söz 15 dəfə yazılıb: GÖY (Mark) QALİLEYA (Mat) NAZARETLİ (4 İnc) MƏSİH (Mat) ÇARMIX (Mat) GÜNAH (Mark) SEVİNC (Y.M.) ÜRƏK (Mat) İORDAN (4 İnc) İZDİHAM (Mark) YƏQUB (Mark) YUNİS (4 İnc) SÖZLƏR (Mat)  BAŞÇI KAHİNLƏR (Mark)
48) Doqquz söz 14 dəfə yazılıb: ALLAHIN PADŞAHLIĞI (Mark) MƏRƏHƏMƏT (Luka) BƏDƏN (Mat) DİRİLMƏ (Luka) YAXŞI (Mark) DAVUD (Luka) YEŞAYA (4 İnc) NƏSİL (4 İnc) DƏNİZ (4 İnc)
49) İyirmi beş söz 13 dəfə yazılıb: MƏSİH (Luka) MÜQƏDDƏS RUH (Luka) DONUZLAR (4 İnc) ÖLÜLƏR (Luka) DİRİLMƏ (Y.M.) GÜNAHLAR ( Luka) QORXMAYIN (4 İnc) GÜNLƏR (Mat) 6 (4 İnc) 10 (4 İnc) MƏBƏD (Mark) YERUSƏLİM (Y.M.) MƏBƏD (Y.M.) DUA (Mark) SƏCDƏ (Mat) SALEH (İnc) MƏLƏK (4 İnc) SƏS (Y.M.) SƏS (Luka) MƏSƏLLƏR (Mat) YUSİF (Mat) ZƏKƏRİYYƏ (4 Inc) CAN (Mat) KÜFR (4 İnc) CAN (Mat)
50) Otuz söz 12 dəfə yazılıb: AD (Mark) PADŞAH (Luka) ALLAHIN OĞLU (Mat) MÜƏLLİM (Mat) DOĞRUSUNU (Mark) RUH (Mat) ÇARMIX (Mat)  DİRİLMƏ (Mat) XİLAS (Mat, Mark) VƏFTİZ (4 İnc) SEVGİ (Mat, Mark) 12 (Luka) YAXŞI (Mark) YER (Mark) MƏLƏKLƏR (Mat) QALİLEYA (Mark) GÖL (Mat) CƏHƏNNƏM (4 İnc) QİYAMƏT GÜNÜ (4 İnc) KORLAR ( 4 İnc) ÖVLADLAR (Luka) HİROD (Mat)  MUSA (4 İnc) YƏQUB ( Luka) ZƏKƏRİYYƏ (Luka) PİLAT (Mat, Mark, Luka)
 
HƏVARİLƏRİN İŞLƏRİ
 

1) Iki sözün hər biri  78 dəfə yazılıb: İSA, XALQ.
2) İki sözün hər biri 68 dəfə yazılıb: ADAM, VAXT.
3) Üç sözün hər biri 60 dəfə yazılıb: RUH, SÖZ.
4) İki sözün hər biri 50 dəfə yazılıb: QARDAŞLAR, İMAN.
5) İki sözün hər biri 41 dəfə yazılıb: MÜQƏDDƏS RUH, ŞƏHƏR.
6) Dörd  sözün hər biri 30 dəfə yazılıb: MƏSİH, MƏBƏD, DUA, GÖY.
7) Üç sözün hər biri 29 dəfə yazılıb: YƏHYA, YƏQUB, SÖZLƏR.
8) Iki sözün hər biri 22 dəfə yazılıb:MUSA, XİLAS.
9) Iki sözün hər biri 21 dəfə yazılıb: 3, ÖLÜLƏR.
10) İki sözün hər biri 20 dəfə yazılıb: YER, İSRAİL.
11) Üç söz 19 dəfə yazılıb: 2, PADŞAH, CƏMİYYƏT.
12) Alti sözün hər biri 16  dəfə yazılıb: FİLİP, PEYĞƏMBƏR, MÜJDƏ, ANTAKYA, AĞSAQQALLAR, ÜRƏK.
13) Iki sözün hər biri 15 dəfə yazılıb: ŞİMON, SİLA.
14) Altı sözün hər biri 14 dəfə yazılıb: ATA, PEYĞƏMBƏRLƏR, XİDMƏT, MİSİR, SİNEDRİON, XALQLAR.
15) Altı sözün hər biri 13 dəfə yazılıb: BÖYÜK, OĞUL, DAVUD, YƏQUB, YƏHUDEYA, ƏLAMƏTLƏR.
16) Üç sözün hər biri 12 dəfə yazılıb: ALLAH KƏLAMI, LÜTF, ÖVLADLAR.
 
YƏQUBUN MƏKTUBU
 
.1) Üç sözün hər biri 14 dəfə yazılıb:RƏBB, DUA, QARDAŞLAR.
2) Dörd söz 5 dəfə yazılıb: DÜNYA, SALEH, BƏDƏN, İMTAHAN.
 
PETERİN 1-Cİ MƏKTUBU
1) Üç söz 12 dəfə yazılıb: VAXT, İSA, XİLAS.
2) Üç söz 8 dəfə yazılıb: DÜNYA, MÜQƏDDƏS, RUH.
3) Iki söz 7 dəfə yazılıb: RƏBB, LÜTF.
PETERİN 1-Cİ VƏ 2-Cİ MƏKTUBU
1) Ikin söz 13 dəfə yazılıb: SÖZ, SEVGİ.
2) Iki söz 9 dəfə yazılıb: LÜTF, ADAMLAR.
3) Altı söz 6 dəfə yazılıb: GÖYLƏR, ƏBƏDİ, XALQ, SALEH, SEÇİLMİŞLƏR, SÖZLƏR.
 
YƏHYANIN 1-CI, 2-Cİ VƏ 3-ÇÜ MƏKTUBU.
1) İki söz 17 dəfə yazılıb:ATA, HƏYAT.
2) iki söz 14 dəfə yazılıb: İSA, RUH.
3) Iki söz 9 dəfə yazılıb:DOĞULAN (bütün şəkilçilərdə) ÖVLADLARIM.
4) Dörd söz 7 dəfə yazılıb: ŞAHİDLİK, GÜNAHLAR, QARANLIQ, ÖLÜM.
5) Üç söz 6 dəfə yazılıb: ALLLAHIN OĞLU, NUR, ƏBƏDİ HƏYAT.
 
YƏHUDANIN MƏKTUBU
1) Iki söz 6 dəfə yazılıb: İSA, MƏSİH.
2) Altı söz 3 dəfə yazılıb: VAXT, ƏBƏDİ, SEVGİ, İZZƏT, SEÇİLMİŞLƏR, SÖZLƏR.
 
ROMALILARA
1) İki söz 31 dəfə yazılıb: RUH, ADAM.
2) Üç söz 22 dəfə yazılıb: İZZƏT, LÜTF, XALQLAR.
3) Üç söz 16 dəfə yazılıb: HÖKM, MƏRƏHƏMƏT, DİRİLMƏ.
4) Iki söz 15 dəfə yazılıb: ÜMİD, SÜLH.
5) Alti söz 14 dəfə yazılıb: 1, YAXŞI, MÜJDƏ, QARDAŞLAR, ÖLÜLƏR, İBRAHİM.
6) Iki söz 13 dəfə yazılıb: VAXT, SALEH.
7) Yedi söz 11 dəfə yazılıb: ATA, OĞUL, ƏBƏDİ, YOL, AZAD, XİDMƏT, QUL.
8) Alti söz 10 dəfə yazılıb: DÜNYA, GÜN, İSRAİL, ÖVLADLAR, YƏHUDİ, NƏSİL.
9) Dörd söz 8 dəfə yazılıb: SEVİMLİ, XALQ, ƏMƏL, ƏMƏLLƏR.
 
1-Cİ KORİNFLİLƏRƏ
1) Alti söz 20 dəfə yazılıb:DÜNYA, VAXT, ƏR, QADIN, ADAMLAR, SEVGİ.
2) Iki söz 16 dəfə yazılkıb: CƏMİYYƏT, PEYĞƏMBƏRLİK.
3) Üç söz 13 dəfə yazılıb: 1, MÜQƏDDƏS, KİŞİ.
4) Beş söz 11 dəfə yazılıb: MÜJDƏ,YOL, QANUN, VƏFTİZ, SÖZLƏR.
5) Dörd söz 10 dəfə yazılıb: YAXŞI, SÖZ, RUHANİ ƏNAM, MÜDRİKLİK.
6) Alti söz 9 dəfə yazılıb: GÜNAH, XİLAS, DUA, ÇÖRƏK, ŞÜKR, QARDAŞ.
 
2-Cİ KORİNFLİLƏRƏ
1) Iki söz 13 dəfə yazılıb: ADAM, SEVİNC.
2) Iki söz 12 dəfə yazılıb: ADAMLAR, TƏSƏLLİ.
3) Altı söz 9 dəfə yazılıb: MÜJDƏ, İMAN, GÜN, VAXT, ÜRƏK, QARDAŞLAR.
4) Dörd söz 7 dəfə yazılıb: HƏQİQƏT, 3, CƏMİYYƏTLƏR, GÜNAH.
 
1-Cİ VƏ 2-Cİ KORİNFLİLƏR
1) Iki söz 36 dəfə yazılıb: QARDAŞLAR, SEVGİ.
2) İki söz 17 dəfə yazılıb: SÖZ, XİLAS.
3) İki söz 15 dəfə yazılıb: 1, DUA.
4) Iki söz 12 dəfə yazılıb: QANUN, ÜMİD.
QALATİYALILARA
1) Iki szö 13 dəfə yazılıb: ADAM, QUL.
2) Iki söz 10 dəfə yazılıb: İBARHİM, AZAD.
3) Üç söz 9 dəfə yazılıb: SALEH, OĞUL, MÜJDƏ.
4) Iki söz 8 dəfə yazılıb: QEYRİ YƏHUDİLƏR, ÖVLADLAR.
5) Alti söz 7 dəfə yazılıb: ÇARMIX, LÜTF, LƏNƏT, MÜQƏDDƏS, ADAMLAR, VAXT.
 
EFESLİLƏRƏ
1) Iki söz 16 dəfə yazılıb: RUH, BƏDƏN.
2) Iki söz 11 dəfə yyazılıb: İMAN, LÜTF.
3) Iki söz 10 dəfə yazılıb: 1, MÜQƏDDƏSLƏR..
4) Iki söz 9 dəfə yazılıb: ATA, ADAMLAR.
5) Iki söz 8 dəfə yazılıb: VAXT, İZZƏT.
 
1-Cİ, 2-Cİ TİMOTEYƏ
1) İki söz 35 dəfə yazılıb: ALLAH (1 Tim) İMAN (1, 2 Tim)
2) İki söz 18 dəfə yazılıb: YAXŞI (1 Tim) RƏBB (2 Tim)
3) İki söz 16 dəfə yazılıb: MƏSİH (1 Tim) ADAMLAR (1, 2Tim)
4) Dörd söz 11 dəfə yazılıb: YOL (1 Tim) HƏQİQƏT (1, 2 Tim) XİLAS (1 2 Tim) SÖZ (1, 2 Tim)
 
İBARANİLƏRƏ
1) Iki söz 25 dəfə yazılıb: 1, NAZARETLİ.
2)  Iki söz 22 dəfə yazılıb: QAN, ÖLÜM.
3) Dörd söz 15 dəfə yazılıb: YAXŞI, BAŞ KAHİN, SÖZ, GÜNAH.
4) Iiki söz 13 dəfə yazılıb6 BÖYÜK, İBARHİM.
5) Yeddi söz 12 dəfə yazılıb: VAXT, XİLAS, GÜNAHLAR, XALQ, QURBANGAH, QURBAN, KAHİN.
6) Üç söz 11 dəfə yazılıb:MUSA, QANUN, ŞƏHADƏT.
7) Yeddi söz 10 dəfə yazılıb: DÜNYA, ÖVLADLAR., NƏSİL, GÜNLƏR, MELXİSEDEK, RUH, XİDMƏT.
8) Iki söz 9 dəfə yazılıb: AND, ANDLAR.
9)  Iki söz 8 dəfə yazılıb: AD, İBADƏT.
 
VƏHY
1) Iki söz 55 dəfə yazılıb: GÖY, 7.
2) Iki söz 45 dəfə yazılıb: 1, SƏS.
3) Iki söz 37 dəfə yazılıb: CANAVAR, ÖLÜM.
4) İki söz 22 dəfə yazılıb: MƏLƏKLƏR, QIZIL.
 5) Iki söz 29 dəfə yazılıb: ADAMLAR, 3.
6) İki söz 20 dəfə yazılıb: RƏBB, SƏCDƏ.
7) Yeddi söz 19 dəfə yazılıb: DÜNYA, VAXT, QADIN, XALQLAR, PADŞAHLAR, RUH +RUHLAR.
8) Üç söz 17 dəfə yazılıb: QAN, HƏYAT, AĞ.
9)  Dörd söz 16 dəfə yazılıb: MƏBƏD, MÜQƏDDƏS, TUMAR, İZZƏT.
10) Dörd söz 15 dəfə yazılıb: İSA, SÖZLƏR, ƏMƏLLƏR, MÖHÜRLƏNMİŞDİ.
 11) Iki söz 14 dəfə yazılıb: ƏJDƏHA, RUH.
12) Üç söz 13 dəfə yazılıb: 12 MİN, MÜQƏDDƏSLƏR, ƏBƏDİ.
13) Dörd söz 12 dəfə yazılıb: AĞSAQQALLAR, QULLAR, QƏBULƏ, GÜN.
14) Beş söz 11 dəfə yazılıb: MƏSİH, MÖHÜR, ŞƏHADƏT, 12, TÖVBƏ.
15) Dörd söz 10 dəfə yazılıb: SULAR, ÖLÜLƏR, CƏMİYYƏTLƏR, HÖKM.
16) Səkkiz söz 9 dəfə yazılıb: ADAM, TAC, SƏLTƏNƏT, QILINC, PEYĞƏMBƏRLİK, QURBANGAH, SU, ŞƏRAB.
17) Üç söz və bir cümlə 8 dəfə yazılıb: GECƏ, ULDUZLAR, VAY, QULAĞI OLAN EŞİTSİN.
18) Yeddi söz 7 yeddi dəfə yazılıb: PEYĞƏMBƏRLƏR, BƏXTİYAR, SEVGİ, GÜNLƏR, ŞEYTAN, 5. HAKİMİYYƏT.

YENİ ƏHD

1) On səkkiz söz 24 dəfə yazılıb:RƏBB (1 Sal) ALLAH (Filp) BÖYÜK (Luka) 4 (Vəhy)  ŞAHİD (Y.Ə.) TÖVBƏ (4İnc) SEVİNC (Luka) YƏHYA (Y.M.) ŞAHİDLİK (Y.Ə.) TİMOTEY (Y.Ə.) ANA (Mat) ÇOX (Y.M.) ÇÖRƏKLƏR (Luka) QUL (Luka) CƏHƏNNƏM + ODLU GÖL  (Y.Ə.) MURDAR + HAPAM RUH (Y.M.)             ÖLÜM (Mark) PİLAT (Y.M.)
2) On bir söz 25  dəfə yazılıb:MÜQƏDDƏS (İbr) MƏRYƏM (Y.M.) 1 (Luka) VAXT (Luka) 1 (İbr) ƏLAMƏT (4 İnc) QAN (4İnc) DİRİLMƏ (1 Kor) AĞSAQQALLAR (4 İnc) QULLAR (4 İnc) ÇÖRƏKLƏR (Y.M.)
3) On söz 26 dəfə yazılıb: BƏŞƏR OĞLU (Luka) İMAN (1 Tim) VƏFTİZ (H.İŞ) MÜQƏDDƏS RUH (4 İnc) QADIN (Mat) ŞƏFA (Mat) ŞİMON (Y.M.) PETER (Mat) GECƏ ( 4 İnc) 5 (4 inc)
4) On dörd söz 27 yazılıb: XİLASKAR (4 İnc) OĞUL (Mark) İSA (1 Kor) AĞA (Luka) YOL (Luka) ƏHD (Y.Ə.) SU (Y.M.) MƏLƏKLƏR (4 Inc) ŞAGİRDLƏR (H.İş.) QARDAŞLAR ( Kor) AĞSAQQALLAR (4 İnc) DONUZLAR ( Y.Ə.) DƏNİZ (Vəhy) 7 (4 Inc)
5) Səkkiz söz 28 dəfə yazılıb: ALLAHIN OĞLU (4 Inc)  SÖZ (Luka) MÜQƏDDƏS (Rom) AD (Luka) İSRAİL (4 İnc) XALQ (Y.M.) GİZLİ (4 İnc) GÜNAHKAR (Y.Ə.)
6) On yeddi söz 29 dəfə yazılıb: 1 (Mat) AĞA (Ağa) PEYĞƏMBƏR (Mat) YOL (Mark) DOĞRUSUNU (Mat) GÖY (Luka) RUH (Luka) ƏBƏDİ HƏYAT (4 İnc) ÖLÜM (Mat) XİLAS (Luka) ADAMLAR (Vəhy) GÖY (Mat) İLYAS (Y.Ə.) EV (Mark) SÖZLƏR (Y.M.) YƏHUDEYA (4 Inc) 3 (Vəhy)
7) Səkkiz söz 30 dəfə yazılıb: MƏSİH (H.İş) DUA (H.İş) İTAƏT (Y.Ə.) QADINLAR (4 İnc) RUHLAR (Y.Ə.) İZDİHAM (Y.Ə.) FARİSEYLƏR (Mat) ŞƏRAB (4 İnc)
8) On beş söz 31 dəfə yazılıb: MƏSİH (1, 2 Pet) YOL (Mat) MÜQƏDDƏS (Luka) RUH (Rom) NUR (Y.Ə.) İZZƏT (Y.M.) ADAMLAR (Mark) GÜNAHKARLAR (Y.Ə.) ƏSGƏRLƏR (Y.M.) KÜFR (Y.Ə.) CİN (Y.Ə.) BARNABA (Y.Ə.) GÜN (Mark) RUH (1 Kor) TOXUM (Y.Ə.)
9) On söz 32 dəfə yazılıb: RƏBB (2Kor) ALLAHIN PADŞAHLIĞI (Luka) GÖYLƏR (Y.Ə.) BAŞÇI KAHİN (4 İnc) YƏHYA (Mat) XALQ (Mat) KÖRPƏ ( Y.Ə.) RUHLAR (Y.Ə.) 2 (Luka) PADŞAHLI ( 4 İnc)
10) Yeddi söz 33 dəfə yazılıb: SƏMAVİ PADŞAHLIQ (Y.Ə.) MÜQƏDDƏS YAZILAR (Y.Ə.) YƏHYA (Luka) YERUSƏLİM (Luka) YƏHUDA (4 İnc) QARDAŞLAR (4 İnc) TƏQİB ( Y.Ə.)
11) Altı söz 34 dəfə yazılıb: ALLAH ( 1Sal) 2 (Mat) SƏMAVİ  PADŞAHLIQ + ALLAHIN PADŞAHLIĞI (Luka) İBRAHİM (4 İnc) BƏXTİYAR (4 İnc) SALEHLİK (Y.Ə.)
12) Səkkiz söz 35 dəfə yazılıb: ALLAH (1 Tim) QANUN ( Gal) HƏQİQƏT (Y.M.)  QUZU (Vəhy) ƏLAMƏT ( Y.Ə.) YER (Mat) PADŞAHLIQ (Mat) CƏMİYYƏTLƏR (Y.Ə.)
13) Yedddi söz 36 dəfə yazılıb:ALLAH (Gal) MƏSİH (Gal) SÖZ (Y.M.) PETER (Y.M.) ŞAGİRDLƏR (Luka) İBLİS (Y.Ə.) ÖLÜM (Luka)
14) Səkkiz söz 37 dəfə yazılıb: ALLAH KƏLAMI (Y.Ə.) MUSA (4 İnc) PEYĞƏMBƏRLƏR (4 İnc) YUSİF (Y.Ə.) BƏDƏN (1 Kor) ŞƏHƏR (Luka) CANAVAR ( Vəhy) ÖLÜM (Vəhy)
15) Beş söz 38 dəfə yazılıb: ŞEYTAN (Y.Ə.) MÖCÜZƏLƏR (Y.Ə.) ÖVLADLAR ( 4 İnc) ŞƏHƏR (Vəhy)
16) Beş söz 39 dəfə yazılıb: İSA (Rom) ŞƏHADƏT (Y.M) CİNLƏR (Y.Ə.) ƏLAMƏTLƏR (Y.Ə.) KOR (4 İnc)
17) On iki söz 40 dəfə yazılıb:RƏBB (Y.M.) SƏS (4 İnc) MƏSİH (Filp) RƏBBİN KƏLAMI + ALLAH KƏLAMI (Y.Ə.)  İMAN (İbr) ƏBƏDİ (4 İnc) HƏYAT (Y.M.) DAVUD (4 İnc) TAXT (Vəhy) SEÇİLMİŞ + SEÇİLMİŞLƏR.(Y.Ə.) YƏQUB (4 Inc) ADAM (1 Kor)
18) Səkkiz söz 41 dəfə yazılıb: MÜQƏDDƏS RUH (H.İş) SÖZ (Mat) QIZIL (Y.Ə.) AND (Y.Ə.) ŞƏHƏR (H.İş) EV (Mat) MURDAR (Y.Ə.)  ÖLÜM (Y.M.)
19) Üç söz 42 dəfə yazılıb: ARVAD (4İnc) ÖLÜLƏR (4İnc) BAĞIŞLANMAQ (4İnc)
20) Dörd söz 43 dəfə yazılıb: RƏBB (Mat) QANUN (4 İnc) VAXT (Y.M.) QUZU (Y.Ə.)
21 Səkkiiz söz 44 dəfə yazılıb: 1 (Vəhy) ALLAH  (Mat) ƏBƏDİ HƏYAT (Y.Ə.) PADŞAHLIQ (Mat) PADŞAHLAR (Y.Ə.) PEYĞƏMBƏRLİK (Y.Ə.) CAMAAT ( 4 Inc) NƏSİL  (4 İnc)
22) Səkkiz söz 45 dəfə yazılıb: ALLAHIN OĞLU (Y.Ə.) SƏS (Vəyh)  QURBAN (Y.Ə.) TƏLİM (4 İnc) GÜN (Mat) HİROD (Y.Ə.) VAY (Y.Ə.) ÖLÜM (H.İş)
23) Üç söz 46 dəfə yazılıb: ŞƏRAB (Y.Ə.) KOR (Y.Ə.) 12 (Y.Ə.)
24) Doqquz söz 47 dəfə yazılıb: RƏBB (Rom) BÖYÜK (Vəhy) ATA (Luka) MƏSƏLLƏR ( 4 İnc) ƏMƏL (Y.Ə.) YƏHUDEYA (Y.Ə.) ƏR (Y.Ə.) CAN (4 İnc) PİS (4 İnc)
25) Beş söz 48 dəfə  yazılıb: ALLAH (Efe) DOĞRUSUNU (Y.M.)  FƏVTİZ (4 İnc) DİRİLMƏ (4 İnc) YƏHUDA (Y.Ə.)
26) Iki söz 49 dəfə yazılıb:ŞƏHADƏT (4 İnc) SEVİNC (4 İnc)
27 Beş söz 50 dəfə yazılıb: CAMAAT (Y.Ə.) QARDAŞLAR (H.İş) İMAN (H.İş.) GÜNLƏR (4 İnc) BƏXTİYAR (Y.Ə.)
28) Üç söz 51 dəfə yazılıb: 4 (Y.Ə.)  QIZ (4 İnc) ÖLÜM (Rom)
29) Yeddi gözəl söz 52 dəfə yazılıb: ALLAH (Mark, 1, 2 Pet) SEVGİ ( 1, 2, 3 Yəh)  ALLAHIN PADŞAHLIĞI (4 İnc) TAXT (Y.Ə.) ÇARMIX (4 İnc) SU (4 İnc) AMİN (Y.Ə.)
30) Altı söz 53 dəfə yazılıb: AD (H.İş.) MƏSİH (2 Kor) SEVGİ (Y.M.) BAŞÇI  KAHLƏR (4 İnc) İLAHİYYATÇILAR (4 İnc) QARANLIQ (Y.Ə.)
31) Dörd söz 54 dəfə yazılıb: MƏSİH (4 İnc) ADAMLAR (Y.M.) GÜNAH (Rom) TÖVBƏ (Y.Ə.)
32) Beş söz 55 dəfə yazılıb: GÖY (Vəhy) NUR (Y.Ə.) YAXŞI (4 İnc) 7 (Vəhy) MURDAR RUH+CİN RUHU (Y.Ə.)
33) Üç söz 56 dəfə yazılıb: İLAHİYYATÇILAR (Y.Ə.) ŞƏNBƏ (Y.Ə.) QUL (4 İnc)
34) Üç söz 57  dəfə yazılıb: MƏSİH (Efe) SƏMAVİ (4 İnc) GÖYLƏR (Y.Ə.)
35) Yeddi söz 58 dəfə yazılıb: ATA (Mat) HƏYAT (4 İnc) XİLAS (4 İnc) AZAD (Y.Ə.) ŞƏHADƏT (4 İnc) QADINLAR (Y.Ə.)
36) Alti söz 59 dəfə yazılıb: MÜƏLLİM (4 İnc) MÜQƏDDƏSLƏR (Y.Ə.) QULLAR (Y.Ə.) GÜNAHKARLAR (Y.Ə.) XƏSTƏ+XƏSTƏLƏR+XƏSTƏLİK (Y.Ə.)
37) On iki söz 60 dəfə yazılıb: PADŞAH (4 Inc) YƏHUDİLƏR (H.İş) AĞSAQQALLAR ( Y.Ə.)  ADAMLAR (Mat) TAXT+TAXTLAR (Y.Ə.) İMAN (Rom) DUA (4 İnc) ÜRƏK (4 İnc) ÜMİD (Y.Ə.) ƏMƏLLƏR (Y.Ə.) QIZ (Y.Ə.) PİLAT (4 İnc)
38) Altı söz 61 dəfə yazılıb: BAŞ KAHİN (Y.Ə.) PEYĞƏMBƏR (4 İnc) AĞA ( 4 İnc) QALİLEYA (Y.Ə.) ŞİMON (4 İnc) YƏHUDİLƏR (Y.M.)
39) Beş söz 62 dəfə yazılıb: BAĞIŞLANMAQ (Y.Ə.) YERUSƏLİM (H.İş.) MƏLƏKLƏR (Vəhy) GECƏ (Y.Ə.) DAVUD (Y.Ə.)
40) Dörd söz 63 dəfə yazılıb: YƏQUB (Y.Ə.) EV (Luka) ŞAGİRDLƏR (Y.M.) BAŞÇI KAHİNLƏR (Y.Ə.)
41) Iki söz 64 dəfə yazılıb: HƏVARİLƏR (Y.Ə.) QARDAŞ (4 İnc)
42) Bir söz 66 dəfə yazılıb: PİLAT (Y.Ə.)
43) Iki söz 67 dəfə yazılıb: ALLAHIN PADŞAHLIĞI (Y.Ə.) MƏBƏD (4 İnc)
44) Beş söz 68 dəfə yazılıb: PADŞAHLIQ (Y.Ə.) DƏNİZ (Y.Ə.) SÖZLƏR (4 İnc) ŞƏFA (Y.Ə.) ADAM (H.İş.)
45) Altı söz 69 dəfə yazılıb: BÖYÜK (4 İnc) MƏSİH (Rom) İSRAİL (Y.Ə.) YERUSƏLİM (4 İnc) MƏRYƏM (4 İnc) ADAMLAR (H.İş)
46) Beş söz 70 dəfə yazılıb: MÜQƏDDƏS (4 İnc) AĞA (Y.Ə.) PETER (H.İş.) ARVAD (Y.Ə.) SALEH+SALEHLƏR (Y.Ə.)
47) Iki söz 71 dəfə yazılıb: DOĞRUSUNU (Y.Ə.) DOĞULDU (Y.Ə.)
48) Üç söz 72 dəfə yazılıb: MƏRYƏM (Y.Ə.) HÖKM (Y.Ə.) SÜNNƏT (Y.Ə.)
49) Iki söz 73 dəfə yazılıb: ALLAH (1, 2, 3 Yəh) ƏLAMƏTLƏR (Y.Ə.)
50) Alti söz 75 dəfə yazılıb: MƏSİH (1 Kor) VAXT (Luka) YER (Rom)  ŞƏHƏR (4 İnc) QANUN (Rom) CAN (Y.Ə.)
51) Bu  söz 76 dəfə yazılıb: BAŞÇI KAHİNLƏR+KAHİNLƏR (y.ə.) YƏHUDİLƏR (4 Inc)
52) Bu sözlər 77 dəfə yazılıb: PEYĞƏMBƏRLƏR (Y.Ə.) MƏLƏKLƏR (Y.Ə.) SİNAQOQ+SİNAQOQLAR (Y.Ə.)
53) Beş söz 78 dəfə yazılıb: İSA (H.İş) VAXT (Mat) ADAM (Mat) ŞİMON (Y.Ə.)  XALQ (H.İş)
54) Beş söz 79 dəfə yazılıb: RƏBB (Luka) RUH (4 İnc)  MƏRHƏMƏT (Y.Ə.) FARİSEYLƏR ( 4 İnc) PİS (Y.Ə.)
55) Bu sözlər 82 dəfə yazılıb: ALLAH (Y.M, 2 Kor) ADAM (Y.M, Mark) AD (4 İnc) SEVGİ (4 İnc) ŞAGİRDLƏR (Mat) YƏHUDİLƏR (4 İnc) FARİSEYLƏR (Y.Ə.) MUSA (Y.Ə.) BAŞÇI  KAHİN+KAHİN (Y.Ə.)
56) Iki söz 83 dəfə yazılıb: İMAN (Y.Ə.) SU+SULAR (Y.Ə.)
57) Üç söz 84 dəfə yazılıb6 ŞARMIX (Y.Ə.) GÜNAHLAR (Y.Ə.) ŞAGİRDLƏR (Mark)
58) Bu sözlər 85 dəfə yazılıb: ALLAHIN PADŞAHLIĞI+SƏMAVİ PADŞAHLIQ (4 İnc) BƏŞƏR OĞLU (4 İnc)
59) İki söz 88 dəfə yazılıb: NƏSİL (Y.Ə.) ÇÖRƏKLƏR (Y.Ə.)
60) Iki söz 89 dəfə yazılıb:İBRAHİM (Y.Ə.) SÜLH (Y.Ə.)
61) Üç söz 90 dəfə yazılıb: OĞUL (Mat) ADAM (Luka) ANA (Y.Ə.)
62) Üç söz 92 dəfə yazılıb: ALLAH (Vəhy) MÜQƏDDƏS RUH (Y.Ə.) VƏFTİZ (Y.Ə.)
63) Üç söz 94 dəfə yazılıb: SALEHLƏR (Y.Ə.) 7 (Y.Ə.) QAN (Y.Ə.)
64) Üç söz 95 dəfə yazılıb: DOĞRUSUNU (4 İnc) YOL (4 İnc)  GÜNLƏR (Y.Ə.)
65) İki söz 97 dəfə yazılıb: 1 (Y.Ə.) TƏLİM (Y.Ə.)
66) Bu sözlər 100 dəfə yazılıb: ALLAHIN PADŞAHLIĞI+SƏMAVİ PADŞAHLIĞI (Y.Ə.) PADŞAH (Y.Ə.)
67) İki söz 106 dəfə yazılıb: ƏBƏDİ (Y.Ə.) ÇÖRƏK+ÇÖRƏKLƏR (Y.Ə.)
68) Iki söz 107 dəfə yazılıb: TƏLİM+TƏLİMLƏR (Y.Ə.) ƏMƏL+ƏMƏLLƏR (Y.Ə.)
69) Üç söz 109 dəfə yazılıb: HƏQİQƏT (Y.Ə.) ŞƏHADƏT (Y.Ə.) QUL (Y.Ə.)
70) Dörd söz 117 dəfə yazılıb: ALLAH (1Kor) SƏS (Y.Ə.) PADŞAHLIQ (4 İnc.) QADIN (4 İnc)
71) Üç söz 120 dəfə yazılıb: CƏMİYYƏT+CƏMİYYƏTLƏR (Y.Ə.) ÖLÜLƏR (Y.Ə.) YƏHYA (4 İnc)
72) Üç  söz 122 dəfə yazılıb: OĞUL (Luka) MÜJDƏ (Y.Ə.) LÜTF (Y.Ə.)
73) Iki söz 124 dəfə yazılıb: ALLAH (Luka) MƏBƏD (Y.Ə.)
74) iki söz 131 dəfə yazılıb: İMAN (4 İnc) ŞƏHADƏT (Y.Ə.)
75) Iki söz 132 dəfə yazılıb: SÖZ (4 İnc) QARDAŞ (Y.Ə.)
76) Iki söz 141 dəfə yazılıb: DİRİLMƏ (Y.Ə.) SEVİNC (Y.Ə.)
77) Iki söz 143 dəfə yazılıb: EV (4 İnc) YERUSƏLİM (Y.Ə.)
78) Iki söz 153 dəfə yazılıb: GÜNAH (Y.Ə.) YƏHUDİLƏR (Y.Ə.) 153 BALIQ (Y.M. 21:11 oxu)
79) Üç söz 155 dəfə yazılıb: BƏDƏN (Y.Ə.) DUA (Y.Ə.) SÖZLƏR (Y.Ə.)
80) Iki söz 178 dəfə yazılıb: RƏBB (4 İnc) GÜN (4 İnc)
81) Iki söz 204 dəfə yazılıb: PAVEL (Y.Ə.) AD (Y.Ə.)
82) İki söz 213  dəfə yazılıb: DÜNYA (Y.Ə.) EV (Y.Ə.)
83) Iki söz 221 dəfə yazılıb: VAXT (4 İnc) YOL (Y.Ə.)
84) Iki söz 292 dəfə yazılıb:ŞAGİRDLƏR (Y.Ə.) SEVGİ (Y.Ə.)
85) Üç söz 296 dəfə yazılıb: OĞUL (4 İnc)  İSA (Y.M.) RUH (Y.Ə.Yəni Allahın Ruhu)
86) Iki söz 302 dəfə yazılıb: SÖZ (Y.Ə.) ALLAH (4 İnc.)
 
     MƏSİH               (Y.Ə.)            
       610
ALLAH KƏLAMI   (K.Ə.)
       610


_________________
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1Иоан.4:8,16

    Текущее время Вс Мар 18, 2018 9:26 pm