Pastırı öldürmək istəyən adamdan cin necə çıxarılıdı