Интересный форум для изучения Библии, о Христианстве, обсуждения Писании, христианские проповеди, фильмы, музыка, свидетельства бывших мусульман, христиан, истина об Исламе, общения с мусулманами


Qaranlıqlar Səltənəti

Поделиться
avatar
Elshad ben-ELshaday
מקומי
מקומי


Дата рег : 2011-07-13
Сообщения : 7990
Благодарности : 374
Пол : Мужчина

Qaranlıqlar Səltənəti

Сообщение автор Elshad ben-ELshaday в Чт Сен 21, 2017 11:23 am


QARANLIQLAR SƏLTƏNƏTİ
GİRİŞ


Mən Məsih imanlısıyam, bu  kitabda yazılanlar da Şeytan və cin ruhları haqda mənim gördüklərim və eşitdiklərimdir.Mən bəzən onları görürəm, amma səslərini eşitmirəm, bəzən səslərini eişidirəm, amma özlərini görmürəm, bəzən isə həm eşidirəm, həm də görürəm.Mən onları müxtəlif görkəmdə görürəm. Bəzən əjdəha, bəzən şir, bəzən it, bəzən də meymun, amma ən çox insan görkəmində görürəm..Mən ilk dəfə Şeytanın səsini 26 yaşım olanda Quran kitabını oxuyan gecəsi eşitmişəm, həmin günü səhərə kimi yata bilmədim, bütün gecəni onun Allaha söyüşlərini eşitdim.Səhər açılanda  mağazaya gedib dua kitabı aldım, çünki imana təzə gəldiyimdən hələ dua edə bilmirdim.Ondan sonra isə mən İblisin səsini Xristianlığı qəbul edənə kimi 1 il yarım eşitmədim, amma Xristianlığı qəbul edəndən bəri düz 9 ildir ki, hər gün onun səsini eşdirəm...Mən çox xoşbəxtəm, çünki Allahdan doğulmuşam, Rəbbdə yaşayıram, amma kimsə deyə bilər ki, bütün məsihçi olduğun dövrdə İblisin səsini eşidə-eşidə necə özünü xoşbəxt sayırsan? Düzdü, mən onun səsini, Allaha, mənə və ailəmə söyüşlərini daim eşidirəm, bu çox iyrəncdir, lakin daxilimdə Rəbbin elə böyük Sevgisi var ki, Şeytanın hər cür murdarlığı  məni bədbəxt edə bilməz.Bəzən iblisin çox təsiri altında olmuşam, bəzən az, amma Rəbb bu bütün imanlı olduğum müddətdə bir an belə məni tərk etmədi, Sevgisi də daim ürəyimdə olur.Mən Şeytan və cinlərin iyrəncliyini nə üçün görürəm və ya eşidirəm heç özüm də bilmirəm.İsa Məsihə iman edən məsihçilərdən onları eşidən də olur, eşitməyən də.Kimsə düşünür ki, günah edib Şeytana yer verəndə insan onu hiss edir və ya eşidir.Amma bəzən də olur ki, Rəbb İblisin padşahlığı, və  onun hər cür iyrəncliyini insanlara bildirmək üçün bir imanlıya şəhadət üçün göstərir.Xeyir və Şər arasında ruhani müharibə gedir, bəzən Tanrı bir imanlını iblisin səltənətinə kəşfiyyata da göndərə bilər, ki bu mənim başıma gəlib, yuxuda Rəbb mənə bunu göstərib.Doğurdan da Ruhani aləm realdır, və Allah istəyir ki, mən gördüklərimin və bildiklərimin hamısını qələmə alıb yazım ki, insanlar ruhani aləmə: Allahın, mələklərin, Şeytanın və cinlərini mövcüdiyyətinə inansınlar, və hara getdiklərini: Cənnətə və ya Cəhənnəmə gedəclərini bilsinlər.Kimsə deyə biilər ki, Sənin beynin qarışıb, psixoloji pozuntudu, sən beyninlə danışırsan.Dünyəvi insanlara bunu danışanda belə reksiya verirlər.Amma İblis və ya cin ruhları mənə yaxınlşanda mən onların ruhlarını bədənimdə hiss edirəm.Sanki qatı hava dalğası üzərimə enir və öz ağuşuna almaq istəyir.Bu sözlərimi, daxillərində Müqəddəs Ruh yaşayan məsihçilər daha yaxşı başa düşə bilər, çünki Allah Ruh olduğu kimi, Şeytan da ruhdur.Allahın Müqəddəs Ruhu adamın üzərinə enəndə Onun Ruhu adama hüzur verir. Sevgisini hiss etdirir, sülh  və sevinc verir, insan Rəbbin Sevgisindən inanılmaz həzz alır, və Onun sevgisinəi valeh olur.Amma İblisin ruhu adamın üzərinə çökəndə insanda narahatçılıq, qorxu və həyacan yaradır.Rəbbin Ruhu yumşaq və safdır. Bədənə daxil olanda ruhani sevgini artırır, amma İblisin ruhu insanın üzərinə çökəndə cismani ehtirası artırır.


_________________
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1Иоан.4:8,16
avatar
Elshad ben-ELshaday
מקומי
מקומי


Дата рег : 2011-07-13
Сообщения : 7990
Благодарности : 374
Пол : Мужчина

Re: Qaranlıqlar Səltənəti

Сообщение автор Elshad ben-ELshaday в Чт Сен 21, 2017 11:31 am


Şeytanın insanla düşmənçiliyi nə üçündür?

Müqəddəs Kitabda görə Şeytan baş mələk olub, ibranicə “keruv” olan bu ruhani varlıqların başçısı olan Iblisin adı Luçifer olub və bu adın mənası “nurlü”, “nur gətirən” və “dan ulduzu” mənasındadır.Müqəddəs 
 Kitabda Yezekiel 28 –ci fəsildə onun haqqından deyilir:

 12 “Sən kamilliyin möhürüsən, Müdrikliyin bütöv, Gözəlliyin qüsursuz idi. 13 Sən Allahın bağçası olan Eden bağında idin. Cürbəcür qiymətli daşlarla – Yaqut, topaz, almaz, Sarı yaqut, damarlı əqiq, yəşəm daşı, Göy yaqut, firuzə və zümrüdlə bəzənmişdin. Qaxma və oyma işlərin qızıldan idi. Bunlar yaradıldığın gün hazırlanmışdı. 14 Sən məsh edilmiş, qoruyucu bir keruv idin. Səni bunun üçün qoymuşdum. Allahın müqəddəs dağının üstündə idin, Odlu daşlar arasında gəzirdin.15 Yaradıldığın gündən Səndə pislik tapılana qədər Yollarında qüsursuz idin. 16 Bol ticarətindən ötrü İçin zorakılıqla doldu,Sən günah etdin. Buna görə də səni murdar bir şey kimi Allahın dağından atdım, Odlu daşların arasından qovdum, Ey qoruyucu keruv! 17 Gözəl olduğun üçün ürəyin qürurlandı, Əzəmətinə görə müdrikliyini korladın. Beləcə səni yerə atdım, Padşahların önündə tamaşaya çevirdim.18 Çoxlu təqsir etdiyin üçün, Ticarətdə əliəyriliyinə görə Müqəddəs məkanlarını murdarladın. Mən içindən bir od çıxardım ki, Səni yandırıb məhv etsin. Bütün seyr edənlərin gözü önündə Səni torpaq üstündə külə çevirdim. 19 Xalqlar arasında səni tanıyanlarFəlakətinə heyrət etdi. Aqibətin dəhşətli oldu, Artıq salamat qalmayacaqsan”».

Demək ki, İblis gözəlliyindən və qürurundan günah edib, və Tanrı onu əbədilik Özündən uzaqlaşdııb.Əvvəlki mövqeyini və rütbəsini itirən İblisin insana nifrət etməsinin birinci səbəbi, insanın Tanrı tərəfindən yaradılmasıdır.Allaha nifrət edən Şeytan, Allahın yaratdıqlarına da necə nifrət etməyə bilərdi? Bundan sonra o, insanı günaha batırdığı üçün Tanrı onu lənətləyib, ona insanların günahlarından qida təyin edir.Şeytan və cin ruhları insanların günahı ilə qidalanır.Bu Yaradılış kitabı 3:14 də öz təsdiqini tapır.İncilin Vəhy bölümünə görə İblis Allahdan atılandan sonra mələklərin 1/3 – öz tərəfinə çəkir.Bu mələklərə cin ruhları deyilir, onların hamısı Şeytana xidmət edir, və hərəsinin dünyada öz mövqeyi və rütbəsi var.Bütün bunlardan da əlavə “göylərin qaçqınları” olan Şeytan və cin ruhları insanlarda yaşayır.Tanrı insanı əslində Özü üçün yaradıb, insan canlı bir evdir, və Tanrının Müqəddəs Ruhu üçün bir məbəddir.Rəbbin Ruhu bütün saleh məsihçilərdə yaşayır.Amma Allahı axtarmayan, Həqiqəti bilməyi arzulamayan insanlar daim günah edərək bilmədən İblisi və cinləri öz həyatlarına dəvət edirlər.Günahkar insanlarda Şeytan və cin ruhları yaşayır.Hər bir insan istəyər ki, öz evi olsun, cin ruhları da istəyirlər ki, onların öz evləri olsun.Mattanın Müjdəsində, İsa Məsihin söylədiyi məsəldə cin ruhu insanı “evim” adlandırır.Demək ki, Şeytan və cin ruhlarının insanlarla düşmənçiliyi 1-cisi insanın Tanrı tərəfindən yaradılan bir varlıq olması görədir, 2-cisi Şeytan və cin ruhlarının qidası insanlardadır, 3-cüsü Şeytan cə cinlərin məskənin insanlarda olmasıdır.Bütün bunları nəzərə alaraq demək olar ki, ruhani aləm olan İblisin səltənəti “Qaralıqlar Səltənəti” məhz insanların üzərində qurulub.Onların evləri də insanlardadı, yemləri də insanlardı, padşahlıqları da insanların üzərindədir.Bəs bütün bunlar Tanrının iradəsidirmi? Şər nə üçündür, və necə yaranıb? Bax bu bir sonrakı mövzuda.


_________________
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1Иоан.4:8,16
avatar
Elshad ben-ELshaday
מקומי
מקומי


Дата рег : 2011-07-13
Сообщения : 7990
Благодарности : 374
Пол : Мужчина

Re: Qaranlıqlar Səltənəti

Сообщение автор Elshad ben-ELshaday в Чт Сен 21, 2017 11:33 am


Dünyada şər nə üçündür?

Müqəddəs Kitabda göylərdə yaşayan əsasən 3 ruhani varlıqlar sadalanır ki, bunlardan ən birincisi keruvlardır, hansı ki, bunlar Allaha ən yaxın olanlardır, sonra seraf deyilən varlıqlar var, onlar daim Rəbbə həmd edib Onu izzətləndirirlər, və bir də mələk deyilən ruhani varlıqlar var. Keruv(im)  sözü “İlahi biliyin tamı”, “Tanrı izzətinin qoruyucusu”, Seraf(im) sözü  “İlahi sevgi”, “İlahi istilik”,  və “alov” “yandıran” mənasındadır, Mələk sözü müjdəçi deməkdir.İblis Lyüçifer olanda keruv olub, Tanrı onu göylərdən atanda, O  mələklərin 3/1 ini öz tərəfinə çəkib, həmin mələklərə cin ruhları, və ya natəmiz ruhlar deyildi.”Şeytan” adının mənası “rəqib” deməkdir, yəni o hər bir insanın rəqibidir.İncilin Vəhy bölümündə göylərdəki döyüş haqda bəhs edilərdkən deyilir ki; “12:7 Göydə döyüş oldu. Mikael və onun mələkləri əjdaha ilə döyüşdü. Əjdaha və onun mələkləri də onlarla döyüşdü,  8 amma gücləri çatmadı. Göydə artıq onlara yer qalmadı.  9 O böyük əjdaha – iblis və Şeytan deyilən, bütün dünyanı aldadan qədim ilan yer üzünə atıldı, mələkləri də onunla birgə atıldı.” Göründüyü kimi şeytan və mələkləri yerə atılır, və bu Tanrının iradəsi ilə olur, çünki Tanrı istəsəydi onları birbaşa Cəhənnəmə atardı, amma Allah bunu hələ etmədi.Və bunda da Allahın məqsədi var idi.Bəs Şeytan və mələkləri nə üçün onlar üçün hazırlanmış odlu gölə yox, bizim  dünyamıza atıldı?  Şər nə üçün dünyamıza daxil edildi? Bunun bir çox səbəbi var.Birincisi, necə ki, Rəbb şeytan vasitəsiylə Adəm və Həvvanı sınamışdı, eləcə də onun vasitəsiylə hər bir insanı sınayır.Dost dar gündə tanındığı kimi, Allaha iman və sevgi də sınaqda bilinir.Şeytanın adlarından biri “sınayan” mənasındadır, yəni o insanın imanını sınayır, amma insanın Allaha imanı ondan çox Allahı maraqlandırır.Deməli, Allah Özü şeytan vasitəsiylə insanın imanını yoxlayır.Şeytan, Allahın izni olmadan dünyada heç nə edə bilmir.Əyyub kitabını oxuyanda bunu lap gözəl anlamaq olur.Allah insanın ürəyində imanın və ona sevginin olmasını, insanı sınamazdan qabaq da bilir.Onun insanı sınaması sadəcə insanın ürəyindəkilərini üzə çıxarması üçündür.Hökm Günü də insan öz əməllərinin əvəzini alacaq.Şeytan və cin ruhlarının insana fəsvəsəsi də bunun üçündür, insan Allaha sadiq qalıb, Onun Qanununa riayət edəcək, yoxsa yox.Dünyada sınanmayan insan yoxdur.Qabil qardaşını öldürməzdən qabaq, Rəbb ona dedi ki,”günah qapının ağzında dayanıb, lakin sən ona üstün gəlməlisən” Hər bir cin ruhu bir günahı təmsil edir; Zina ruhları var, falçılıq ruhları var, intihar və eləcə də müxtəlif günahı təmsil edən ruhlar var.Xeyir və şər arasında gedən mübarizə də bu ruhlarla insanlar arasındadır.Allahla ünsiyyətdə olan saleh insan hər bir günaha qalıb gələ bilər, çünki onun daxilində Tanrının gücü var, amma Allahla heç bir ünsiyyəti olmayan insan Şeytana və günaha qalib gələ bilməz.Çünki, Şeytan insandan güclüdür, insan ancaq Allahın Gücü ilə şeytana qalib gələ bilər.İkincisi, şərin dünyada olması günahkarların cəzalanması üçündür, əgər insan günah edirsə o cin ruhunun təsiri altına düşür, və tövbə edənə kimi cin ona zülm edir.Məsələn, Müqəddəs Kitabda görürük ki, İsrailin birinci padşahı Allaha itaət etmədiyinə görə Allahdan cin ruhu gəlib ona daim zülm edir. Bundan başqa Hakimlər kitabında yazılır ki,  Allahdan cin ruhu gəlib Avilmələk və Şekem əhalisini günahlarına görə bir-birlərinə qarşı edir.Cin ruhların insanlara ancaq onların günahlarının müxtəlifliyinə görə zülm edə bilər.Məsələn, daxilində günah edən elə daxilində də cəzasını alar, ağır günah edən cinə tutulub intihar da edə bilər.Daim zina edən insanlar cin tərəfindən ağır xəstəliyə tutula da bilər.Bu Rəbb tərəfindən qoyulan ruhani Qanunlardı.Günah etməyən insana cin ruhları heç nə edə bilməz, cinə ancaq günah edən insanlar tutula bilər.Deməli,Tanrı, şər qüvvə vasitəsiylə yaratdığı insanı sınayır ki, insan Ona itaət edir, yoxsa yox, itaət etməyən insan da dərhal elə şər tərəfindən də cəzalanır.Ücüncüsü, Rəbb şəri öz məqsədi üçün də istifadə edir, məsələn, İncildə Həvari Pavel yazır ki, Allahdan çoxlu vəhy aldığından onda qürur yaranmasın deyə, ona zülm vermək üçün cin ruhu göndərilir.Və ya Yeni Əhdin başqa yerində Pavel imanlılara göstəriş verir  ki, bir nəfər cinsi əxlaqsızlıq edən imanlını Şeytana təslim etsinlər ki, bədəni ölsün, lakin ruhu xilas olsun.Demək ki, şərin olması həm də insanın yüksəlişi üçündür. Dürdüncüsü, şərin dünyda olması Xeyir qüvvə olan Tanrının daha yaxından dərk edilməsi üçündür.Yəhyanın Müjdəsində deyilir “Nur qaranlıqda parlayır” Gəlin bu ayəni geniş nəzərdən keçirək.Əgər gündüz  çöldə bir çıraq yansa və onun nuru nə qədər güclü olsa da insanların diqqətini elə də özünə cəlb etməz, çünki hər tərəf onsuz da işıqlıdır.Amma heç bir yerdə işıq olmasa, qaranlıqda həmin çıraq yansa, onun işığı hər yerə nur saçar, insanlar da bu nuru hətta uzaqdan belə görüb ona valeh olar, onun nuruna toplaşar, və bu nurun onlar üçün nə qədər vacib olduğunu anlayar.Tanrı Nurdur, Nur da qaranlıqda parlayır.”Qaranlıq” şər deməkdir.Deməli, məhz şəri görə-görə biz Nur olan Tanrını lap çox tanıyır və dərk edirik.Şərin iyrəncliyini görüb anlayırıq ki, Rəbb nə qədər Xeyirxah, Mərhəmətli və Lütfkardır.El arasında belə bir məsəl var “Pisi görməsən yaxşının qədrini bilməzsən” şəri də görməsəydik Yaradan Allahımızı lap çox taniya və dərk edə bilməzdik.Deməli, şərin dünyaya atılmasında Tanrının iradəsi və bir çox məqsədi var.Hətta şərin yaranmasında belə Allahın iradəsi var, kiməsə bu qəribə gələ bilər, amma Yeşaya peyğəmbərin kitabında Allah deyir:Sülhü, fəlakəti və şəri yaradan mənəm.


_________________
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1Иоан.4:8,16
avatar
Elshad ben-ELshaday
מקומי
מקומי


Дата рег : 2011-07-13
Сообщения : 7990
Благодарности : 374
Пол : Мужчина

Re: Qaranlıqlar Səltənəti

Сообщение автор Elshad ben-ELshaday в Чт Сен 21, 2017 11:53 am


İblis və cinlərdə olan keyfiyyətlər.
İblisin insanla rəftarına baxanda adama elə gəlir ki, sanki insanda olan keyfiyyətlər onda da var, amma əslində bu belə olmaya da bilər.İblis və cinlər insanla, insan kimi rəftar edirlər.Onlar insana müxtəlif görkəmlərdə görünsələr də, danışıqları, rəftarı və səsləri həmişə insan kimidir.Onların səsini eşidəndə adama elə gəlir ki, sanki onlar gözəgörünməz insandırlar.Amma əslində belə olmaya da bilər, Şeytan və cinlərdə olan keyfiyyətlər tamam başqa, bizə naməlum keyfiyyətlər ola bilər.Onlar insanın anlaması üçün də insanla insan kimi rəftar edə bilərlər.Məsələn, onlar daim söyüş söyür, əxlaqsız zarafat edib insanı ələ salmağı çox sevirlər, bəzən insana vəhşi kimi bağırıb qəzəblənirlər, amma bəzən insanı öz təsirinə salmaq üçün insanla, insandan da çox mehriban ola bilərlər.Ona görə də biz ruh olan şeytan və cinləri tam dərk edə bilmərik.Biz insan ola ola insanları yaxşı tanımadığımız bir halda, ruhları necə tam tanıya və ya dərk edə bilərik?

SÖYÜŞ
İblisin əsas silahı.
1
Şeytanda və cinlərdə olan ən pis keyfiyyət onların daim söyüş söymələridir.İlk dəfə Müqəddəs Kitab Bibliyanı oxuyanda mən Şeytanın Tanrıya iyrənc söyüşlərini eşitdim, mən o zaman şoka düşmüdüm, və nə edəcəyimi bilmirdim.O. Allaha söyüş söyüb küfr edirdi. Mən onun səsini daxilimdə eşidirdim, və bu məni çox qorxuya salırdı, və məndə güclü narahatçılıq yaranırdı.O. Allaha söyürdü, və mənə deyirdi ki, Allaha mən söyürəm.Doğurdan da məndə elə təəsürat yaranırdı ki, söyən mənəm. Çünki o mənim daxili səsimlə söyürdü.Mən o zaman şübhələri dağıdıb ona inanmazq istəmirdim.Bəzən də mənə elə gəlirdi ki, o məni dəli edir, və mən Tanrıya söyürəm, amma mən buna inanmadım, və sonradan maraqlandım ki, belə hallar başqa imanlı məsihçilərdə də olur.O, gecələr Allaha söyüb mənə fikirlər göndərirdi ki, mən ona həmd edim, və ona tərif deyim.O günlər yuxularda da, o məni daim qorxudurdu, onu yuxularda hiss edirdim, və qorxudan ayağım tutulurdu.Mən eşitmişdim ki, Şeytanı İsa Məsihin Adıyla qovmaq lazımdır. Amma mən qorxudan yuxularda İsa Məsihin Adını çəkə bilmiridim.Şeytanda ən pis mənfi keyfiyyət söyüşdür.O daim söyüş söyür, və söyüşün qaynağıdır.Dünyada kim söyürsə bu onun daxilində olan iblisin toxumudur.Heç kim iblis kimi söyüş söyə bilməz, çünki söyüşün və hər cür günahın qaynağı məhz Şeytandır.Mən ondan eşitdiyim söyüşləri ömrüm boyu heç kimdən eşitməmişəm. Bəzən iblisin təsirində çox olanda 3 gün, 10 saniyədən bir onun mənə iyrənc söyüşlərini eşitmişəm, hətta o  gecələr belə yata bilmirdim.Rəbb şəfa verməsə buna heç bir ürək dözməz.İblis və cin ruhları daim söyüş söyürlər, onlar söyüşsüz rəftar  edə bilmirlər.Onlarla danışmağı Rəbb bizə qadağan edib, amma bəzən dözməyib onlara cavab vermişəm.Bir dəfə çox söyüş söyən zaman əsəbiləşib dedim “Ə murdar nə qədər söyüş söyəssən?” Bir də mənə söyüb dedi ki, “Bəs biz nə ilə döyüşək”? Söyüş iblisin bizə qarşı silahı, zəhərli oxlarıdır.Amma Rəbb o qədər güc verir ki, buna doğrudan da dözmək olur, bəzən hətta onların söyüşlərinə adamın gülməyi də gəlir.Yeni Əhddə bir ayədə deyilir ”Sən Allahın tək olmağına iman edirsənmi, yaxşı edirsən, cinlər də iman edirlər və əsirlər” bu ayəni anlamaq çətindir.Gecə gündüz Allaha daim ən pis iyrənc söyüşlər söyən şeytan və cinlər necə Allahdan qorxub əsirlər? Şəri yaradan Allahdır, bəlkə Allah onlara belə pis mənfi keyfiyyət verib? Düzünü Tanrı bilir, amma mən daxilimdə  onların Allaha söyüş və küfrünü çox eşitmişəm, başqa adamların dilindən də eşitmişəm, elə insanların ağzından söyən də cinlərdir.Bəlkə Allaha söysələr də, Ondan qorxurlar? Amma dəfələrlə onlardan eşimişəm, deyirlər “Allahda kimdi?” sonra da göyə baxıb “ ay göydəki .....(İyrənc sözlər Onu adlandırılar) sonra da söyüş söyürlər.İblisin, bu imanlı illərdə mənə ən çox söydüyü anam olub, sonra bacıma,  Allaha, və atama olub... Mən subayam, əminəm ki, arvadım olsaydı ən çox söydükləri o olardı.


_________________
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1Иоан.4:8,16
avatar
Elshad ben-ELshaday
מקומי
מקומי


Дата рег : 2011-07-13
Сообщения : 7990
Благодарности : 374
Пол : Мужчина

Re: Qaranlıqlar Səltənəti

Сообщение автор Elshad ben-ELshaday в Чт Сен 21, 2017 11:55 am


SEVİNC və ZARAFAT
Cinlər də sevinirlər.
2
Söyüşdən əlavə Şeytan və cinlərdə sevinmək də var, məsələn insanın pis gününə sevinirlər.Onlar da gülürlər, insana gülüb lağ edirlər.Bəzən insana hətta filmlərdən belə cavab verirlər.Bəzilərinə qəribə gələr, amma adamı güldürməyi də çox sevirlər.Bilmirəm insanı güldürəndə onlar insanda özlərinə yer edirlər, yoxsa yox, amma mənim başıma belə şeylər çox gəlib.Məsələn çox söyüşlərini eişdib əsəbləşib mən deyəndə ki, “eləcə arvad kimi söyüş söyürləre” qayıdıb “Yol Əhvalatın” flimindən cavab verirlər ki, “İki dənə də universitet qurtarmışıq hələ” Əsas da insan günah edəndə çox sevinirlər, çünki onların qidası məhz günahdır.Bəzən etdiyim günaha görə, cin sevincək it görkəmində (Bilmirəm cin idi, yoxsa şeytanın özü) yanımda o tərəfə, bu tərəfə qaçırdı.İnsan xətələnəndə, və bir yeri ağrıyanda da çox sevinirlər.Başım ağrıyanda həmişə onların “bərk ağrısın” dediyini eşitmişəm.Düzdü, bəzi şeylərə özləri sevinsələr də, insanın sevinməyini heç  vaxt iistəmirlər.İnsan bir az sevinən kimi söyüş söyüb insanın sevincini əlindən almaq istəyirlər.Bəzən də səslərindən başım ağrıyanda, iblis gözəl bir qız görkəmində yanımda uzanıb deyir “Aşkım mənə bax, sağalassan, mən o səhradakı tunc ilanam” Tövratda İsrail övladları günah edəndə Rəbb zəhərli ilanlar göndərib onları cəzalandıranda, onlar Musanın düzəltdiyi tunc ilana baxanda sağalırdılar.Iblis gözəl qız görkəmində mənə çox görünüb, kimsə deyə bilər ki, sən subay olduğun üçün qız çox arzulamısan, sənin sadəcə gözünə görünür.Amma girişdə yazdığım kimi, o mənə toxunanda, onun ruhunu bədənimdə hiss edirəm, qabaqdan toxunanda qabaqdan, arxadan qucaqlayanda arxadan ruhunu hiss edirəm, sanki üzərimə kiçik meh əsir.Bəzən də gülüb çiynimdə oturub deyir ”Aşkım qoy bir az oturum da nolar” Amma hər dəfə mən çalışıram ondan uzaqlaşım, biz məsihçilərin gücü bir dualarımızdadı, bir də əlimizdə.İblis hər mənə yaxınlaşanda əlimi yuxarı qaldıran kimi o uzaqlaşır, çünki bizdə olan gün onda olandan böyüdür.Cinlər milçək kimidir, onları daim qovmaq məcbiriyyətində qalırsan.Onlar daim milçək kimi insana toxunub öz toxumlarını səpmək istəyirlər.

QƏZƏB
Şeytan və cinlərdə olan əsas keyfiyyət.
3
Şeytan və cinlərədə olan əsas keyfiyyət qəzəbdir.Ona görə də onlar İncildə natəmiz ruhlardan başqa  “qəddar ruhlar” da adlanırlar. Şeytan və cinlərin insana nifrəti o qədər böyükdür ki, Allah qorumasa onlar bütün insanları parça-parça edərlər.Mən Şetanın səsini ən çox əxlaqsız bir insanın səsi kimi eşitmişəm.Məsələn türmələrdə olanların başçısı necə əxlaqsız, daim söyüş söyən, yekəxana olur, İblis ondan min qat betərdi.Bəzən onun təsiri altında çox olanda onun səsi nərildəyən şirin səsi kimi olur, bəzən hətta dinozavr səsinə oxşayır.Deyirlər ilanın daim başı ağrıdığına görə əsəbi olur, ona görə yanından insan keçən kimi onu sancır.İblis də sanki belədir, daim qəzəbli, daim bağırır..Mən İblisin qəzəbini ən çox internetdə müsəlmanlara Müjdəni təbliğ edəndə hiss edirəm.Hər dəfə mən internetdə təbliğ edəndə o mənə və Allaha söyür, keçmişdə məni incidən adamların mənə olan pis hərəkətləini yadıma salır, çaşdırmaq və ruhdan salmaq istəyir.Mən hər internetdə təbliğ edəndə elə bil müharibənin içindəyəm.Belə vəziyyətdə mən kp.də ilahilər oxudub Rəbbə həmd edə-edə təbliğ edirəm.Şeytan və cinlər ən çox da mən sakitçiliyə çəkilib dincələndə mənə hücum edirlər.Çünki, insan əsasən sakitçiliyə çəkiləndə ruhani aləmi hiss edir və eşidir.Bəzən o qədər səslərini eşidib və onları görürəm ki, sanki beynim yerindən oynayır, günlərlə dərman atıram.Allah qorumasa adamın beyni dağılar.Bəzən də o, sakitləşib deyir ki; ”Bax mən sənə hüzur verirəm, sənin allahın” və kiçik bir müddətə sakitləşir. Nə qədər iyrənc də olsa mən bu sözləri eşidirəm.Amma ondan nəsə qəbul etmək istəmirəm.O məni çox yorur, daim istəyir ki, ondan hüzur istəyim deyir “məndən istə, sənə hüzur verəcəm”. Bəzən beynim o qədər yorulur ki, ürəyimdə deyirəm “Ya Rəbb kömək et, ölürəm” Amma Şeytanın səsini eşidirəm, deyir “səni ölümdən betər edəcəm”... Bax, Məsihin Müjdəsini daim yayan hər bir məsihçi belə müharibədə döyüşür.Fiziki müharibədə bəzən uzun müddət dincəlmək olur, amma Ruhani müharibə bundan çox fərqlidir.Ruhani müharibədə dinclik çox az olur.Özü də bu müharibə daxilimizdədir, ürəkdə və idrakda... Bəs sən əziz dost, daxilində illərlə iblisin sənə ana və bacı söyşlərini eşitsən nə edərsən? Özü də ona əlin çatmır ki, boğasan, və ya qovasan. Duayla müvəqqəti dinclik eəldə etmək olur.Bax, biz məsihçilərin bir qismi belə iyrənclikdən keçirik, bəzən adam hər şeyə nifrət edir, ibadətdən uzaqlaşıb sadəcə hüzur içində yaşamaq istəyir.Elə olub ki, Müqəddəs Kitabı bir yerə qoyub Allahdan uzaqlaşmaq istəmişəm, amma Ondan heç 3 saat da uzaqlaşa bilmirəm.Tanrı Sevgisi hər şeyə qalib gəlir.Ümimiyyətlə, baxanda vəziyyət qəribə də olsa mafiyadakı kimidir, mafiyada olsan, nə desələr etməlisən, yox, çıxmaq istəsən, çıxmamışdan qabaq səni öldürəcəklər. Bir məsihçinin vəziyyəti də buna oxşayır, sən Allahın Padşahlığı olan Səmavi Səltənətdəsən, İblis də gecə-gündüz sənə qarşı döyüşüb, sənə inanılmaz sıxıntılar və problemlər yaradır, Allahdan üz döndərib, imandan dönsən avtomatik keçəcəksən  başqa bir padşahlıq olan İblisin Səltənətinə.Bunu da Allah sənə bağışlamayacaq.İncildə Rəbb deyir imandan dönəndən canım razı qalmayacaq.Allahdan üz döndərənin də yeri elə iblislə bir yerdə cəhənnəm odudur.Deməli bir çıxış yolu qalır, nə sıxıntı olur olsun dözmək.Vəhy kitabında da Rəbb deyir axıra kimi səbr edən qalib gələcək.Qalib gələn də əbədi həyat alacaq.Bəzən məətəl qalıram ki, Rəbb necə məni İblisin belə təzyiqi altında saxlayır, heç insan öz körpəsinə belə sıxıntını qıymaz, amma hər dəfə bunu düşünəndə, Rəbb mənə kitabdakı o ayəni xatırladır “Kimi sevirəm. Onu tərbiyə və məzəmmət edirəm”  Övladı siqaret çəkib əyyaşlıq etsə də ana övladına bir söz deməz, deyər kişidi də.Amma Allah belə deyil, və insanda olan qürur və başqa pis keyfiyyətlərin məhvi üçün O, hətta öz övladını şeytana təslim edər, İncildə də bunu təsdiqləyən ayələr var.Şeytana da təslim ediləndə bədən ölür, ruh qüvvətlənir.


İblis və cinlərdə olan keyfiyyətlər

QİCİQLANDIRMAQ.

4
[size]

Şeytan və cinlərdə olan daha bir keyfiyət qıcıqlandırmaqdı.Onlar daim müxtəlif vasitələrlə, məsələn söyüşlə, təlxəklik, və bambılılıqla insanları qıcıqlandırıb onları söyüş söyməyə və ya başqa günaha batırmaq istəyirlər.Mən imanımın ilk illərində söyüşü tərgidə bilmirdim. Əyriayaq qadın görkəmində bir cin ruhu hər gün gəlib mənə qarşı tılxəkilik edib qıcıqlandırırdı, mən də ona söyüş söyürdüm.Mən hər dəfə ona söyəndə o, mənim  ürəyimə zibil atırdı, sanki ürəyim zibil qutusu idi.Bir müddtə belə davam etsə də, mən sonradan özümü ələ alıb ona cavab vermədim, və o, məndən uzaqlaşaraq gözümün qabağında yıxılıb çılık-çılık oldu...Başqa bir cin ruhu mənim yanıma gəlib məni qıcıqlandırıdı ki, mən ona söyüş söyüm.Onun əlində dəftərə bənzər nəsə var idi, mən ona hər dəfə söyəndə o, ora qeyd edirdi.Mən o vaxtlar elə bilirdim ki, o cin ruhu məni əsəbiləşdirmək üçün belə edir.Amma bir vaazda cinlərin yazı yazdığını eşidəndə başa düşdüm ki, yazı-pozu cinlərdə də var...gecələr mən yatanda cin ruhları gəlib mənə o qədər söyrdü ki, mən dözməyib onlara söyüşlə cavab verirdim, onlara söyəndən sonra da qəzəbim yatır, canım sakitləşirdi.Mən sonradan anladım ki, cinlərin məqsədi də elə bu idi, məndən söyüş qoparmaq.Çünki söyüş günahdı, günah da cinlərin qidasıdı.Bu söyüşləri söyən zaman Tanrı yuxuda həmişə mənə bu əməlin nə qədər iyrənc olduğunu göstərirdi.Məsələn:bir yuxuda görürəm ki, bir kişi mənə bir neçə alma verir, mən yeyirəm, amma  sonra iyrənib  qurd qarışıq hamısını qusuram.Həmin yuxunu gördüyüm gün axşama kimi yemək yeyə bilmədim, sanki bu hadisə realda olmuşdu, boğazım istilik içində idi.Başqa bir söyüş söydüyümm gecə yuxuda görürəm ki, evdə soyuducunu açıb görürəm ki, içi pırsımış pomidor və xiyarla doludu, hamısı iylənib suyu axır.Bax Rəbbin nəzərində söyüş belə iyrəncdir.Bir qadına Allah ruhani aləmi  göstərib, o deyir ki, insanların ağızlarından çıxan sözlərin hamısı görünüşə malikdir, xeyir sözlər yaxşı görkəmdə, şər sözlər iyrənc görkəmdə.Elə mənim yuxuda gördüyüm kimi.Tanrı şükr ki, söyüşü məndən tamam uzaqlaşdırdı.Amma imanımın ilk illərində mən söyüşdən çox asılı olmuşam.[/size]


_________________
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1Иоан.4:8,16
avatar
Elshad ben-ELshaday
מקומי
מקומי


Дата рег : 2011-07-13
Сообщения : 7990
Благодарности : 374
Пол : Мужчина

Re: Qaranlıqlar Səltənəti

Сообщение автор Elshad ben-ELshaday в Чт Сен 21, 2017 11:58 amZİNA
Ruhani sidik.

Əsasən 3 cürə zina var: Realda zina, yəni realda insanla və ya heyvanla zina etmək, qadına şəhəvətlə baxıb zina etmək, yəni  porno erotik videolara və ya şəkillərə baxıb ürəkdə zina etmək, və sadəcə xəyalda intim fantaziyalar qurub zina etmək.Axırıncı ikisini əl zinası da adlandırmaq olar.Zina Tanrıya qarşı edilən ən təhqirənamiz günahdır və 10 ən böyük günahın içindədir. Çoxları bu günahın ciddiliyini anlamır.Köhnə Əhddə Rəbb gerçəkdə zina edənlərə qarşı sərt Qanun qoymuşdu, zina edən kişi və qadın daşlanıb öldürülürdü.Sonra, ürəkdəki zina da böyük günahdır, İsa Məsih dedi ki, bir kimsə qadına şəhvətlə baxırsa ürəyində onunla zina edir.Deməli, Tanrının nəzərində istər gerçəkdə olsun, istər ürəkdəki zina, hər ikisi eynidir.Rəbbə təzə ibadətə başlayanda mən də bu əməlin ciddiliyini və niyə günah olduğunu anlaya bilmirdim.Mən Rəbbə xidmətim dövründə gerçəkdə heç vaxt zina etməmişəm, bu günahdan həmişə qorxmuşam, çünki Cəhənnəm və Allah qorxusu məndə həmişə güclü olub, amma nə qədər üzücü də olsa deməliyəm ki, uzun müddət əl zinasından asılı olmuşam.Mən bu günahdan azad olmaq üçün illərlə Rəbbə yalvarıb dua etmişəm, amma azad ola bilmiridim.Təzə vaxtı bu günahı edəndə məni, vicdanım bərk mühakimə edirdi, mən özümü Rəbbə qarşı ası olan bir xain kimi hiss edirdim.O dövrdə mənə elə gəlirdi ki, sanki bu günahdan asılı olmaq qeyri mümkündü, amma eşidəndə ki, bir çox qardaşlar bunu etmir, məndə ümid yarandı ki, mən də etməyə bilərəm.Doğrudan da vaxt gəldi, Rəbb ruhda məni qüvvətləndirdi, məni bu günahdan azad etdi, amma mən bu günahı etdiyim vaxtlarda nə vəziyyətə düşürdüm hamısını  yazmaq istəyirəm ki, bunu oxuyan adam bu günahdan qaçmağa çalışsın.Allaha ibadət etməyən, və İblisin Səltənətində olan insan bu günahı edəndə başına heç bir şey gəlməyə də bilər, çünki o iblisə aiddir, iblis ona ibadət edənləri niyə cəzalandırsın ki? Amma bir məsihçi bu günahı edən kimi iblisin dərinliyi hiss edir, şeytan o an hərəkətə keçib ona pislik etməyə başlayır, İncildə də deyildiyi kimi, şeytan məhz məsihçilərə qarşı savaşır.İmansız olduğum dövrdə bu əməl mənim üçün adi bir şey idi, amma məsihçi olan kimi,  hər  dəfə bu əməli edəndə iblisin iyrənc təsiri altına düşmüşəm.Məsələn hər dəfə bu günahı edəndə onun mənfur, söyüşkən səsini, mənə ailəmə və Allha söyüşlərini eşidirdim.Oruc tutmayınca da onun təsiri altından çıxa bilmirdim. Allah elə ruhani Qanun qoyub ki, günah edən insan o an cəzlanır, ruhani canavarlar olan cinlərin içində düşür, təkcə duayla ordan çıxmaq mümkün olmur, belə vəziyyətə düşəndə mütləq oruc da tutmaq lazımdır.Və insanın bədəni günahdan həzz aldığ üçün mütləq ac qalıb zülm çəkməlidir ki, günahı bağışlansın, və qaranlıqdan qurtulsun.Oruc tutanda dua adi vaxtda olduğundan qat-qat qüvvətli olur.Bəlkə də mən oruc tutmasaydım çoxdan sıradan çıxmışdım... Mən hər dəfə bu günahı edəndə əzab çəkirdim, iblisin daxilimdə yaratığı iyrənclikdən  asılı olurdum, məsən o mənim düşüncələrimdə çalışırdı ki, məni düşüncələrdə qadın edib mənimlə zina etsin, bəzən istəyirdi ki, anam və ya bacımla yaxınlıq etsin.Bütün bunları yazmaq çox ağırdı, amma bu günahın ciddiliyini çoxlarının anlaması üçün burda yazıram.O mənim hisslərimi əlinə alırdı, və məni elə ehtiraslandırıdı ki, normal adamda olduğundan qat-qat güclü ehtiras olurdu.Bəzən bu günahdan qaçmaq olurdu, bəzən yox.Mən ailə üzvlərimin yanında çox ola bilmirdim, üçnki onların yanındaca ehtirasımı qaldırıdı, mənim simam o an dəyişirdi, mən tez öz otağıma çəkilirdim, və öz çarpayıma uzanıb sanki bir qadın kimi inildəyirdim. Və o iyrənc ruh mənə nə göstərsə də baxmaq məcburiyyətimdə qalırdım, çünki gözlərimi yumsam da, açsam da, hara baxsam da, o mənə orda erotika göstərirdi, gah kişi cildində qadınlarla yaxınlıq edirdi, gah da gözəl bir qadın cildində kişilərlə, gah da bir qız cildində itlərlə yaxınlıq edirdi, bir sözlər ürəyimi hər cür murdarlıqla doldurudu.Belə vəziyyətə düşəndə 1 gün oruc tuturdum, vəziyyət ciddi olanda həta 2, və 3 gün heç nə yemirdim.Bəzən günah edib oruc tutanda bir xeyri olmur, çünki Rəbb günaha qarşı bir müddət cəza dövrü ayırır ki, insan o günahda nifrət etsin.Ona görə də bir müddət oruc tutanda xeyri olmasa da sonra mütləq olurdu.Təzə imanlı dövrdə məsihçi ruhən zəif olduğuna görə keçmişdə etdiyi günahlardan tez qurtula bilmir, kimsə zinadan asılı olur, kimsə pornoqrafiyadan, kimsə içkidən, kimsə də söyüşdən.Ona görə də Rəbb, Öz körpəsini sərt cəzalandırmır.Amma imanda böyüdükcə və ruhən də gücləndikcə o günah edəndə Rəbbin cəzaları da sərt olur.Mən təzə imanlı illərimdə bü günahı edəndə o qədər də pis vəziyyətə düşmürdüm, amma illər ötdükcə çox sərt cəzamı alırdım.Elə vaxt olurdu ki, Şeytan  1 dəqiqədən bir səhərdən axşama kimi mənə daxilimdə zina göstərirdi, beynim o qədər yorulurdu ki, sanki yerindən çıxacaq, günlərlə dərman atırdım.İmanlı dövrümdə 2 həftədən artıq bu günahdan azad ola bilmiridm, amma vaxt gəldi birdən birə Rəbb həyatımdan bu iyrənc günahı birdəfəlik sildi, Şeytana məni təslim etməklə...Bəzi günahlardan insanı təmizləmək üçün Allah hətta öz övladını şeytana təslim də edər, bunu İncildə təsiqləyən ayələr də var.Həyatımın da ən iyrənc günlərini o vaxt yaşadım.Səhərdən axşam iblislə bir yerdə.Sanki ruhani zindana düşmüşdüm, şeytan və cinlər daim məzə söyür, təhqir edir, bir sözlə çmo yerinə qoymuşdular. Günlərlə yata bilmirdim, gözümün qabağında nə istəsələ edirdilər.İnanın ki, Şeytan və cinlərlə müqayisədə alman faşistləri çox xeyirxah olublar.Faşistlərin etmədiklərini murdar ruhlar mənim gözümün qabağında edirdilər, hələ Allah onlara izn versəydi, mənə betərini edərdilər.Mənə  söyüşlə deyirdilər ki, “Allah səni çox sevire ə, başqalarının başında turp əkirik”...  Çarpayımda uzanıb ölü kimi halsız olurdum.Amma şeytana təslimdən öncə  başıma gələnləri yazandan sonra o əhvalata keçəcəm.Əvvəllər düşünürdüm ki, əşi evlənəcəm bu günah həyatımdan silinəcək, amma zaman keçdikcə subay illərim uzanır, məsihçi qız tapa bilmirdim, zaman ötdükcə də hər dəfə bu əməli edəndə müxtəlif iyrəcliklərə düşürdüm. Məsihçi təzə vaxtları fiziki şeylərin ruhani mənasını anlamadığı üçün Allah ona etdiyi əməllərin iyrəncliyini yuxuda çox da göstərmir, çünki insan o yuxuları tam başa düşə biməz.Bir adam yuxuda əgər pişiyin xoruzu və ya toyuğu boğmasını görsə bunu necə başa düşə bilər? Bu yuxunu anlaması üçün əvvəlcə bilmılidir ki, xoruz, toyuq və pişik nə deməkdir.Heyvanların əksəriyəti  insanlar və cinlərin surətində yaradılıb..Sonralar Rəbb mənə, etdiyim əməlin iyrəcliyini göstərdikcə mən bu günahın Rəbbin nəzərində nə qədər iyrənc olduğunu anladım.Məsələn bu günahı edəndə Rəbb mənə gecə bir yuxuda göstərmişdi ki, mən blokda evə gəlirəm, və çiynimdə cavan bir oğlan var, o mənimlə (çox-çox üzr istəyirəm, mən burda hər şeyi açıq yazacam) arxadan zina edir, və mən onu özümə sıxıram.Hər bir kişi üçün belə yuxu görmək yəqin ki, iyrənc olar.Amma burda yazıram ki, bu günah edən hər kəs Allahın nifrət edib ikrah etdiyi bu günahdan üz döndərsin.Bəzi pastırlar vaazlarında deyirlər ki, ürəyində zina edən insanlar cinlərlə zina edirlər.Mən əvvəllər buna şübhə ilə yanaşasam da, sonralar bir damcı da şübhəm qalmadı.Bəli, əminliklə demək olar bu belədir, inanın.Rəbb mənə yuxularda çox göstərdi, mən yenə də bu günahdan uzaqlaşa bilmiridm, amma sonra, O mənə elə dərs verdi ki, bü günahdan birdəfəlik uzaqlaşdım.Rəbb, bizim cinlərlə olan ruhani müharibəni dəflərlə Öz övladlarına göstərib, və bu görüntülərdə cinlər insanları at kimi minib çapıblar...Bu doğurdan da belədi.Həmin o gördüyüm yuxunun da izahı budur: o belimə minən oğlan uşağı cin ruhu idi, o mənimlə zina edirdi və mən onu öz evimə gətiridim.Müqəddəs Kitabda “ev” sözünün ruhani mənası insan bədəni deməkdir.Yəni zina etməklə mən o cini öz daxilimə gətirirdim.Yaxşı ki, Tanrı bizə dua və oruc kimi güclü silah verib, bu silah olmasaydı günah edən insan şeytan və cin ruhundan heç cür qurtula bilməzdi...və əbədi o cinin qulu olardı, və cinlər həmişə insanla şərt kəsirlər, deyir bax sənə hüzur verəcəm, dediyimi elə, vəziyyətin yüngülləşəcək.Həyatım boyu cəmi  bir dəfə cinlərlə razılaşmışam, o da şeytana təslim ediləndə Onda da 3 gün idi ki, yata bilmirdim, 3 gün 5 saniyədən bir Allaha, mənə yaxınlarıma söyüş söyürdülər, beynim dağılırdı, 3 gün idi ki, yata bilmirdim, mənə dedilər ki, müsəlmanlar üçün təbliğ etdiyin o videoları yayma bu gün yatassan, mən də onlarla razılaşdım. Çünki  ölü kimiydim, taqətim yox idi, mən dedim yaxşı, onlar da sakitləşdilər, o gün ömrümdə birinci dəfə idi ki, yuxu dərmanı almışdım, bəlkə də elə bildilər ki, yuxu dərmanının köməyi ilə yatacam, ona görə sakitləşdilər, bilmirəm, amma doğurdan da səslərini kəsdilır.Amma səhər başlayan kimi yenə başladılar söyüşə.Ümimiyyətlə cinlərlə şərt kəsmək mənasızdı, onlar əvvəlcə bir şey istəyirlər, bir az keçən kimi başqa şey, bir sözlə insanı tam qul edib idarə etmək istəyirlər, çünki dünyada onlar bütün çikin  işlərini insan əli ilə edilər.Başqa  bir yuxuda yenə görürəm ki, yenə cavan bir oğlan uşağı mənimlə zina edir. Mən də sakitcə dururam.Çox iyrənc yuxu idi.Qəribədir ki, mən onları çox vaxt cavan oğlan uşağı görkəmində (16-18 yaş) görmüşəm. Bəlkə də Müqəddəs Kitabda cavan şirlər onlardı? Amma bir dəfə murdar ruh məni zinaya  batırmaq üçün ehtirasımı oyatmaq istəyəndə az qaldı ki, bu günahı edim, amma etmədim, qəfildən durub dua etdim, və o çəkildi.Həmən gecə yuxuda gördüm ki, yenə bir oğlan uşağı mənə stəkanda sarı rəngdə nəsə verir, mən elə bildim ki, bu sokdu, amma bir az içib gördüm ki, yox, bu sidikdir, və mən əsəbləşib o oğlanı döyüb təpiyinin altında saldım.Bu yuxuyla anladım ki, dünən o oğlan görkəmində gördüyüm  cin ruhu məni zinaya batırmaq üçün gələndə mən o günahı etmədim.Bəli, biz dua edəndə Rəbb onların başına od əliyir, onu döyməyimin mənası da bu idi.O vaxtan hər dəfə  cinlər mənim etirasımı oyatmaq istəyəndə gözəl döyüş musiqisi qoyub dua edirəm, dua edirəm ki; ”Ya Rəbb, mənə hücum edən bütün murdar ruhların başına od ələ” Uca səslə dua edib “Atəş, Atəş, Atəş, Müqəddəs Ruhu odu olsun bütün mənə hüum edən ruhlara” deyirəm.Əlimdən isilik qaxır, və hər dəfə atəş deyəndə ruhda silkələnirəm. Doğrudan da Rəbbin onların başına od yağdırmağını görməsəm də hiss edirəm ki, ətrafa sanki isti qığılcımlar yayılır.İncinldə,

 Vəhy bölüm 8:3-5 də deyilir ki;
“3 Başqa bir mələk də gəlib qurbangahın önündə durdu. Onun əlində qızıl buxurdan var idi və ona çoxlu buxur verildi ki, bunu bütün müqəddəslərin duaları ilə birgə taxtın önündə olan qızıl qurbangahın üstündə təqdim etsin.   4 Buxurun tüstüsü müqəddəslərin duaları iləbirgə mələyin əlindən Allahın önünə yüksəldi.  5 Onda mələk buxurdanı götürüb qurbangahdakı odla doldurdu və onu yer üzünə atdı. Göy gurultusu, uğultu, şimşək və zəlzələ baş verdi” .

Biz dua edəndə əlimizdən yuxarı buxur qalxır, və Rəbb cin ruhlarının başına od əliyir.Bəzi məsihçilərin ruhani gözləri açılıb, və Rəbb onlara, biz məsihçilər dua edəndə əlimizdən necə buxur qalxdığını göstərib..Mən bu ayələri əvvəllər yaxşı anlamırdım, amma həyatımda gerçəkləşəndən sonra başa düşdüm.Hər dəfə murdar ruhlar məni zinaya batırmaq üçün gələndə mən belə dua edirəm, onların təsiri o an gedir.Yuxada da görürəm yatmışam, itlər və canavarlar mənə yaxınlaşıb məni yemək istəyirlər və mən oyanan kimi onlar qorxub qaçıb gizlənirlər.Rəbbə mənə belə güc verdiyi üçün hər gün şükr edirəm, vaxt varıydı iblis hər istəyəndə məni bu günaha batırıdı, onların əllərində rahat yem idim, amma indi belə deyil, bu günahdan uzaqllaşdığım uzun müddət oldu. Indi özümü həqiqi məsihçi, Rəbbə sadiq döyüşçü kimi hiss edirəm.Bir də deyim ki, vaxt varıydı məni cəmi bi cin gəlib bu günaha batırırdı, amma indi onlar it sürüsü kimi sürüylə gəlir, onları ətrafımda görürəm, sanki meymun cildində olurlar, onları tam görmək olmur, qaraltı kimi görürəm.Onlar mənə söyüş söyən kimi, və ya ehtirasəmı oyatmaq  istəyəndə, bəzən çarpayımdaca əlimi yuxarı qaldırıram, o an səsləri kəsilir, və ehtirasım tez ölür,  təsirləri də gedir.Zina elə irənc günhadır ki, imanımın 9-cu ilindəyəm. Bu 9 ildə elə bir gün olmasın ki, şeytan məni byn günaha batırmaq üçün mənə hücum etməsin.Bundan da əlavə daimi günah həm də ona görə pisdir ki, həm insan günahın qulu olur, həm də o günah başqa günahlara qapı açır, imanlını çox aşağı səviyyəli edir, insan səviyyəcə yüksələ bilmir, adi bir sözdən də görürsən ki, inciyir, küsəyən və əsəbi olur.Mən nəyə görə illərlə səvviyyəcə yüksələ bilmədiyimi sonralar anladım.Vaxt varıydı insanınların pisliyinə pisliklə cavab verirdim. Amma indi belə vəziyyətlərdən rahatca yayına bilirəm.Bəzən də yuxularda cin ruhlarını qadın görkəmində görürdüm, çox vaxt da yaşlı qadın görkəmində, hardasa 45-50 yaşında.Məsələn, bir yuxuda görürəm ki, bir qadınla hardansa evə tərəf gəlirəm, amma birdən utanmağa başladım, düşündüm ki, mənə nə deyərlər, qəfildən ondan aralanıb səmtimi dəyişdim, və onu bir də görmədim.Və yuxunu görən kimi mənasını anladım, bir gün əvəl bir zina ruhunu təsiri altında olmuşdum, amma tez oruc tutub təsirindən çıxmışdım.Başqa yuxuda görürəm ki, hardasa otel kimi yerdə yaşlı bir qadınla çarpayıda uzanıb öpüşürəm, və birdən içəri dövlət məmurlarına bənzər bir neçə nəfər girir, və əsəbi şəkildə deyir ki, siz burda niyə öpüşürsünüz, bir də sizi öpüşən görsəm sizi tutacam.Biz də qalxıb oradan uzaqlaşdıq.Yenə də zina ruhunun əməliydi.Başqa yuxuda görürəm ki, mənim çarpayımda bir orta yaşlı qadın uzanıb, qəfildən  bir padşah öz adamlarıyla içıri girib ona əsəbləşir ki, mənim yatağımda sənin nə işin var, niyə burda uzanmısan? O da (budları da çöldədi) donquldanıb cavab verir ki, bizi qovurlar, biz də  bura sığınmağa məcburuq.Yenə də qadın cin ruhudu, mən bu yuxuları həmişə o günahı edən gecələri görmüşəm.Yuxuda prezident və ya padşah görmək Allah deməkdir.Çünki Allah Özü Padşahdır.Mən dəfələrlə prezidentimizi yuxuda gömüşəm, o  bəzən yuxularda məni tərifləyib, bəzən də tapşırıq verib.O yuxuda da qadın cin ruhu idi, padşah da Rəbb Məsihdi.Müqəddəs Kitaba görə Rəbb Allah imanlılar cəmiyyətinin Əridir, xalqı da Onun arvadıdır.Buna görə də İncildə İsa Məsih bəy, və ya adaxlı adlanıb.Yəni Allah ilə Onun xalqı arasında ruhani sevgi var.Ona görə Rəbb o yuxudakı qadından soruşur ki, Onun yatağında nə işi var.Rəbb hər bir insana azad iradə verib, kimsə həyatına cin ruhu çağırıbsa, həmin insan özü istəmədən Allah onu qovmaz.Çünki Rəbb, insana azad iradə verib, və bunu heç vaxt insanın əlindən almaz.Başqa bir yuxuda da görürəm ki, yenə bir qadın mənə piy verir...Piy, Müqəddəs Kitaba görə günah deməkdir, Rəbb Tövratda ona görə İsrail övladlarına piy və heyvanların iç yağını yeməyi qadağan etmişdi.Piydən adam iyrənir, piyi yemək olmur.Insan piydən iyrənən kimi, Rəbb günahdan ikrah edir.Tövratda Allah əmr etmişdi ki, piyi yandırsınlar, yəni göstərir ki, günahkar can Cəhənnəmdə beləcə yanacaq.Yuxuda, o arvadın mənə qabda piy verməsi cin ruhunun məni günaha batırmasını göstərirdi. Başqa bir yuxuda da görürəm ki, bir pişik xorusuzu arxadan qucaqlayıb sıxıb boğur, qəfildən də qorxu ilə oyandım, sanki məni boğur, bə ya başqa bir yuxuda xoruzu  qəribə qara bir quş boğur.Bu yuxuları da o günahı edəndən sonra görmüşəm. Bir sözlə mən hər dəfə əl zinası edəndə hər dəfə belə iyrənc yuxular görmüşəm.Bu günahın nə qədər iyrənc olmasını dərk etməyim və ondan uzaqlaşmağım üçün bu bəs elədi, bəs sən əziz dost, bu günahı edisənmi? Bil ki, Rəbb bu günahdan çox nifrət edir, bu günahdan uzaqlaş, özü də tezliklə, bəlkə də cavansan, amma bil ki, indi hələ asandır, gələcəkdə qurtulmağın lap çətin olacaq.Bəlkə də bu günah səni Cəhənnəmə aparır.Bu günahdan nə yolla olur olsun uzaqlaşmaq lazımdır.Əvvəllər elə bilirdim bu günahdan ancaq evlənmək yolu ilə uzaqlaşmaq olar, amma yanlmışam. Doğurdan da Allahla, Allahın gücüylə hər bir günahdan qurtulmaq olar.Tanrının saleh insana Sevgisi böyük və əbədidir. 


_________________
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1Иоан.4:8,16
avatar
Elshad ben-ELshaday
מקומי
מקומי


Дата рег : 2011-07-13
Сообщения : 7990
Благодарности : 374
Пол : Мужчина

Re: Qaranlıqlar Səltənəti

Сообщение автор Elshad ben-ELshaday в Чт Сен 21, 2017 12:00 pmRUHANİ MÜHARİBƏ
ALLAH SƏLTƏNƏTİ – ŞEYTAN PADŞAHLIĞI
Xeyir və şərin mübarizəsi

Yer üzündə ruhani müharibə Adəmin günahından sonra başladı.Adəm və Həvva Şeytana uyub günah edəndən sonra Tanrı həm Adəmə, həm Həvvaya həm də Şeytana müxtəlif cəza ayırdı.Və dedi ki; “Aranızda düşmənçilk salıram”Kiməsə qəribə gələ bilər, amma xeyir və şərin mübarizəsi olan ruhani müharibənin əsasını Allah Özü qoydu, amma Adəmin günahından sonra.Adəm günah etməsəydi bu müharibə də olmazdı.Bu müharibənin nə ilə qurtaracağı hələ Adəmin dövründən bəllidir, qadının soyundan gələn İsa Məsih İblisə qalib gələcək, günah üzündən yaranan əbədi ölümü aradan götürəcəkdi, amma bu müharibə böyük qurbanlar bahasına başa çatacaq, çünki Tanrıya ibadət etməyən milyardlarla insanlar iblis və cinlərlə birlikdə Cəhənnəmə atılacaq.Çoxlari ruhani müharibəni anlaya bilmir, bu müharibənin gedişatından bixəbərdi.Amma Müqəddəs Kitabı oxuyub öyrənəndə məlum olur ki, Ruhani müharibə elə fiziki müharibə kimidir, amma ruhanidir.Ona görə də ruhani müharibəni anlamaq üçün fiziki müharibələrə baxmaq lazımdır.Məsələn, fiziki müharibə həmişə torpaq üstündə gedir, ruhani müharibə insan uğunda.İnsanı torpaqdan yarandığı üçün torpaq adlandırmaq olar, Rəbb özü Adəmi Tövratın Yaradılışı kitabında “torpaq” adlandırır.Fiziki müharibədə odlu silahlardan istifadə edilir, ruhani müharibədə də, fərq bundandır ki, Ruhani müharibədə işlənən od görünmür.Məsihçilər “Atəş, atəş” nida edib dua edəndə Allah cinlərin başına od yağdırır.Ruhani müharibə Allahın yer üzündə yeganə ruhani ordusu olan Məsihin tərafdarları ilə şeytanın cinlərdən olan ordusu arasında gedir.Hər iki orduda da fiziki ordulardaki kimi başçılar, zabitlər və sıravi döyüşçülər var.Allahın Ordusu dua ilə, və Məsihin Müjdəsini təbliğ etməklə həm şeytana qarşı həm hücuma keçir, həm də müdafiə olunur.Dünyada xilasını alan və cənnətlik olan milyonlarla insanlar Allahın Ordusu vasitəsiylə Şeytanın əsirliyindən azad olunublar.Ruhani müharibə əsasən düşüncələrdə gedir, biz xilas Müjdəsini təbliğ edirik, insanlar düşünür, dua edir, Rəbb də onlara Həqiqəti açır.İsa Məsih Yəhyanın Müjdəsində deyir ki; Atam cəlb etməsə heç kimsə yanıma gələ bilməz” Demək ki, insanın xilası Allahdan asılıdır.Bütün saleh məsihçilər Allahın Səltənətində, və dinindən milliyyətindən asılı olmayaraq bütün qeyri məsihçilər şeytanın səltənətindədir.İndi isə  bu ruhani müharibə haqda Rəbbin mənə yuxuda göstərməsini yazmaq istəyirəm.Məsələn bir yuxuda görürəm ki, toplar düzülüb, prezident mənə görünüb qarşıdakı meşəliyi 3 saat atəşə tutmağı əmr edir.Yuxuda prezident görmək Allah deməkdir, çünki padşah Allahın surətidir.Meşə isə “xalq” deməkdir.Bununla başa düşdüm ki, Rəbb mənə 3 saat dua etməyi əmr edir.Allah həmişə ruhani müharibəni yuxularda mənə fiziki ruhani ilə başa salır, çünki insan ruhani aləmi görmədiyi üçün fiziki aləm üçün ruhani aləm çətin başa düşüləndi.Hətta Müqəddəs kitabda İsrail xalqının bütpərəst xalqları ilə müharibələri də ruhani müharibənin bir oxşarı idi.Başqa yuxuda görürəm ki, mən ermənilər tərəfə kəşfiyyata keçirəm, qayıdanda prezidentin qarşısında dururam, o oturub məni tərifləyir.Allah hətta bizi İblisin səltənətinə kəşfiyyata da göndərə bilər.Başqa bir yuxuda isə görürəm ki, evimizin eyvanına iri raketlər qurlaşdırılıb, pultu basıram biri uçur Rusiya tərəfə, o biri Ermənistan tərəfə.Mənim Qarabağda gedən döyüşlərlə heç bir əlaqəm yoxdu. Mən cəbhədə baş verənləri heç izləmirəm, hərçənd əsgərlərimizi üçün tez-tez dua edirəm.Ona görə bu yuxunun mənası ruhani müharibə barədədir.Mən bu yuxunu ok.ru da çox güclü təbliğə başlayanda görmüşəm, bununla Rəbb yuxuda mənim öz evimdəcə iblisin ordusuna qarşı necə döyüşdüyümü göstərirdi.Doğurdan da, 9 illik xidmətim dövründə belə uğurlu təbliğim olmamışdı.İmana aid vidolarıma bir neçə ay ərzində yuz mindən çox baxış oldu.Təkcə 2 həftəyə 3 müsəlman Xristianlığı qəbul etdi.Minlərlə adam videolarımı daimi izləyir.Biz iblisə qarşı dualarımızla, orucumuzla, və təbliğimizlə döyüşürük.Amma həyatımda səhv və günah edəndə belə yuxular görmüşəm.Bir yuxuda görürəm ki, tapşırıqla harasa gedirəm, qəfildən almanlar məni qabaqlarına qatıb geri qaytarırlar.Başqa yuxuda görürəm yol ilə gedirəm, qəfildən uzun, iri bir ilan qabağıma çıxır, mənim qorxudan ayağım tutulur, və özümə gələn kimi yoldan çıxıb başqa səmtə doğru qaçıram.Ümumiyyətlə mən yuxuda  ilan çox görmüşəm, həmişə də annakonda kimi iri və uzun ilanlar.Yuxuda da ilan görmək iblisdən başqa kim ola bilər ki...Tövratda və İncildə şeytan qədim ilan adlanlıb.Doğrurdan da Ruhani müharibə realdı, hətta bütün fiziki müharibələrdən də vacıbdir.Çünki fiziki müharibələr həmişə torpaq üstündə gedir, torpaq fanidir.Amma ruhani müharibə insan canı uğrunda.İnsan canı isə əbədidir, insan əbədi yaşayacaq, ya Cənnətdə, ya da Cəhənnəmdə.Bir yuxuda görürməm ki, kəndin içi ilə yol ilə gedirəm, görürəm ki, qarşıda buynuzlu bir heyvan var, çox qəzəblidi və buynuzu ilə hasarı vurur, məni görən kimi buynuzunu qabağa tutub mənə sarı sürətlə qaçmağa başladı, mən çönüb qaçmaq istədim, arxaya baxanda görürəm ki, gəldiyim yol bağlıdı, bir neçə saniyə əvvəl gəldiyim yol 2 böyük darvaza ilə bağlanıb.Heyvan mənə yaxınlaşmamış qəfildən mən başqa bir evdə peyda oldum.Həmin gecə mən yatanda cin ruhu mənə hücuma keçmişdi, qalxıb dua edən kimi uzaqlaşdı. Başqa bir yuxuda görürəm ki, Rusiyadyam, xarici maşınla gedirəm, qəfildən maşın yox oldu. Mən piyada getməyə başladım və qəfildən də qarşıma iki rus əsgəri çıxdı mənim Rəbbdə olan xidmətimə söydü.Mənə realda heç kim söymür, mənə adətən cin ruhları söyürlər.Həmən gün atamla aramızda inciklik oldu, o da məsihçidir, bir müddət danışa bilmədik.Sonra anladım ki, bizim aramızı vuran o iki cin ruhu imiş.Onlar daim məsihçilərin arasını vurub  onları ayırmaq istəyirlər.Yenə başqa bir yuxuda da görürməm ki, qarşıda meşəlik var mən yanımda olan naməlum döyüşçülərlə ora atəş açıb döyüşürük, amma heç cür irəliləyə bilmirik.Elə vaxt olub ki, cinlər mənə hər dəqiqə söyüş söyüb məni təhqir ediblər. Mən 3 gün yata bilməmişəm, mən onları qaraltı kimi görürdüm. Onlar 3 nəfər idilər.Çoxlu dau etdim.O günlərdə yuxuda görürəm ki, evimizdə 3 nəfər avara oğlan var, evdə səs-küy edirlər, məni yatmağa qoymurlar.Biri çarpayımda uzanıb, əsəbiləşib lopatkanı götürüb onun boğazına dirəyib evdən çıxmağını istədim.Onlar da bir bir çıxdılar.Onlar cinlər idilər.Biz dua edəndə Rəbb həmişə onları qovur.Həyatımda biricn dəfə 3 gün oruc tutanda gecə yuxuda görürəm ki, göydə manitor var, orada döyüş gedir, mən də yanımda olan adamlara onu göstərib deyirəm ki, heç vaxt belə döyüş olmayıb.Oruc şeytana qarşı ən böyük silahımızdır,orucumuzu nə qədər uzatsaq döyüşümüz də çox güclü olur.Həmin günlər cin ruhları məni çox narahat edirdilər, dincəlməyə qoymurdular, onlar məni ən çox, mən dincələndə narahat edirlər.Amma 3 gün oruc tutan kimi sanki Rəbb onları 90 % geri atdı, artıq məni əvvəlki kimi narahat edə bilmədilər.Bütün bu yuxuları mən ruhani müharibə ilə əlaqədar oduğu üçün yazıram.Başqa bir oruc tutduğum günü də görürəm ki, məşədəyəm, çəngavər görkmində atın belində oturmuşam., yanımda iki döyüşçü, arxada da qoşunumuz dayanıb və  düşmənin hücumunu gözləyirik.Yuxular barədə bu qədər.Amerika bir caduğər, hansı ki 25 il Şeytana xidmət edib, indi o xristiandı.O danışır ki, cadugər olduğu dövrdə daim xristianlara pislik etməyə çaışıb.O deyir daim müxtəlif yerlərə cin ruhları atırdı ki, insanlarda xəstəlik əmələ gəlsin, hamilə qadınlar ölsün.Hamı, hətta polislər belə ondan qorxudu.Amma həqiqi xristianlara heç nə edə bilmirdi.Deyir xristianlar həmişə dua edəndə alov dalğası məni geri atırdı.O danışır ki, bir dəfə onun rayonuna bir xristian musiqi qrupu gəlib orda Allaha həmd ilahiləri oxuyurdu, o gedib ki, onları ordan qovsun, amma onlara çatanda görüb ki, o adamların ətrafında alovlu hasarlar var.Və o cadugər onlara bir şey edə bilməyib.Müqəddə Kitabda yazılanların hamısı gerçəkdi, Zəburda deyilir Rəbb mənim qalamdır.Bax Rəbb öz övladlarından olan Ordusunu belə qoruyur. Qısasi, bu müharibədə iblisin istəyi budur  ki, çox adamı Cəhənnəmə aparsın, çünki o, Cəhənnəmə atılacağıım dəqiq bilir.Hər bir məsihçi də istəyər ki, onun vasitəsiylə bacardıqca çox adam xilas olub əbədi həyat alsın.Bu mövzunu oxuyan hər  bir adam bilsin ki, dinindən asılı olmayaraq daim günah edən hər bir insan günahın quludur.Günahdan asılı olmaq demək şeytana qismən də ibadət etmək deməkdir, şeytana ibadət edən heç bir insan Allahla qovuşmayacaq.Günahdan qurtulmağın yeganə yolu İsa Məsihlə əhd kəsib Onun Təlimini qəbul edib Tanrının Ruhu olan Müqəddəs Ruhu qəbul etməkdir.Harda Müqəddəs Ruh var. Orda azadlıq var.Məsihçi müxtəlif sıxıntılardan keçsə də mütləq xilas olacaq.Müqəddəs İncildə də yazıldığı kimi, dünyaya qalib gələn Allahın Oğıu deyilsə bəs kimdir.İsa Məsihə iman edən hər bir həqiqi məsihçiyə ruhani möhür vurulur, və şeytanın o adamı böyük günaha batırmasına Rəbb heç vaxt izn verməz.Xeyir və şərin mübarizəsi olan və 6 min ildən artıq davam edən bu Ruhani Müharibəni daha yaxından anlamaq istəyirsə Müqəddəs Kitabdakı müharibələri oxuyub öyrənsin, əsas da Hakimlər və Padşahlıqlar kitablarını.İblis ona itaət edən xalqlarla həmişə İsrail xalqını yox etmək istəyib, o həmişə müxtəlif istiqamətlərdən israillilərə zərbə vurmağa çalışıb, bəzən də içəridən.(Hakimlər kitabında Avimələkin hekayəsini oxu) Beləcə də Şeytan, Məsihin kilsəsini daim məhv etməyə çalışır, müxtəlif istiqamətdən, bəzən  də içəridən.İsrail hakimi Şimşon bir döyüşdə tək  başına min nəfər düşməni qırıb, başqa İsrail hakimi 600 nəfəri, bundan əlavə həm padşah, həm də peyğəmbər olan Davudun ordusunda elə döyüşçülər var idi ki, bir döyüşdə 800, 300 nəfəri qırıb.Davudun özü on minlərlə düşmən döyüşçüsünü təkbaşına məhv edib.Xristianlıq - Ruhani İsraildi.İsraillilər necə bir döyüşdə bu qədər düşmən qırıbsa, ruhani israillilər olan xristianlar bir döyüşdə iblisin o qədər cinlərini qovub.İsrail padşahı İlyas peyğəmbərin üstünə 50 nəfərlik dəstə göndərəndə İlyasın bir kəlməsiylə Allah göydən onların üstünə od yağdırıb məhv etmişdi.Bax məsihçilərin üstünə Şeytan cinlərdən ibarət dəstə göndərəndə Allah onların üzərinə beləcə od yağdırır.Amma ruhani müharibədə, fiziki müharibə ilə fərqli ölüm yoxdu, yəni nə Allahdan doğulan məsihçi, nə də cin ruhları öımür.Cismlə müqayisədə ruh ölməzdi.Amma vaxtı çatandan Tanrı, iblis və onun bütün cinlərini odlu gölə atacaq.


_________________
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1Иоан.4:8,16

Спонсируемый контент

Re: Qaranlıqlar Səltənəti

Сообщение автор Спонсируемый контент


    Текущее время Вс Мар 18, 2018 9:26 pm