Интересный форум для изучения Библии, о Христианстве, обсуждения Писании, христианские проповеди, фильмы, музыка, свидетельства бывших мусульман, христиан, истина об Исламе, общения с мусулманами


Şeytanın insanla düşmənçiliyi nə üçündür?

Поделиться
avatar
Elshad ben-ELshaday
מקומי
מקומי


Дата рег : 2011-07-13
Сообщения : 7990
Благодарности : 374
Пол : Мужчина

Şeytanın insanla düşmənçiliyi nə üçündür?

Сообщение автор Elshad ben-ELshaday в Чт Сен 21, 2017 12:10 pm


Şeytanın insanla düşmənçiliyi nə üçündür?

Müqəddəs Kitabda görə Şeytan baş mələk olub, ibranicə “keruv” olan bu ruhani varlıqların başçısı olan Iblisin adı Luçifer olub və bu adın mənası “nurlü”, “nur gətirən” və “dan ulduzu” mənasındadır.Müqəddəs 
 Kitabda Yezekiel 28 –ci fəsildə onun haqqından deyilir:

 12 “Sən kamilliyin möhürüsən, Müdrikliyin bütöv, Gözəlliyin qüsursuz idi. 13 Sən Allahın bağçası olan Eden bağında idin. Cürbəcür qiymətli daşlarla – Yaqut, topaz, almaz, Sarı yaqut, damarlı əqiq, yəşəm daşı, Göy yaqut, firuzə və zümrüdlə bəzənmişdin. Qaxma və oyma işlərin qızıldan idi. Bunlar yaradıldığın gün hazırlanmışdı. 14 Sən məsh edilmiş, qoruyucu bir keruv idin. Səni bunun üçün qoymuşdum. Allahın müqəddəs dağının üstündə idin, Odlu daşlar arasında gəzirdin.15 Yaradıldığın gündən Səndə pislik tapılana qədər Yollarında qüsursuz idin. 16 Bol ticarətindən ötrü İçin zorakılıqla doldu,Sən günah etdin. Buna görə də səni murdar bir şey kimi Allahın dağından atdım, Odlu daşların arasından qovdum, Ey qoruyucu keruv! 17 Gözəl olduğun üçün ürəyin qürurlandı, Əzəmətinə görə müdrikliyini korladın. Beləcə səni yerə atdım, Padşahların önündə tamaşaya çevirdim.18 Çoxlu təqsir etdiyin üçün, Ticarətdə əliəyriliyinə görə Müqəddəs məkanlarını murdarladın. Mən içindən bir od çıxardım ki, Səni yandırıb məhv etsin. Bütün seyr edənlərin gözü önündə Səni torpaq üstündə külə çevirdim. 19 Xalqlar arasında səni tanıyanlarFəlakətinə heyrət etdi. Aqibətin dəhşətli oldu, Artıq salamat qalmayacaqsan”».

Demək ki, İblis gözəlliyindən və qürurundan günah edib, və Tanrı onu əbədilik Özündən uzaqlaşdııb.Əvvəlki mövqeyini və rütbəsini itirən İblisin insana nifrət etməsinin birinci səbəbi, insanın Tanrı tərəfindən yaradılmasıdır.Allaha nifrət edən Şeytan, Allahın yaratdıqlarına da necə nifrət etməyə bilərdi? Bundan sonra o, insanı günaha batırdığı üçün Tanrı onu lənətləyib, ona insanların günahlarından qida təyin edir.Şeytan və cin ruhları insanların günahı ilə qidalanır.Bu Yaradılış kitabı 3:14 də öz təsdiqini tapır.İncilin Vəhy bölümünə görə İblis Allahdan atılandan sonra mələklərin 1/3 – öz tərəfinə çəkir.Bu mələklərə cin ruhları deyilir, onların hamısı Şeytana xidmət edir, və hərəsinin dünyada öz mövqeyi və rütbəsi var.Bütün bunlardan da əlavə “göylərin qaçqınları” olan Şeytan və cin ruhları insanlarda yaşayır.Tanrı insanı əslində Özü üçün yaradıb, insan canlı bir evdir, və Tanrının Müqəddəs Ruhu üçün bir məbəddir.Rəbbin Ruhu bütün saleh məsihçilərdə yaşayır.Amma Allahı axtarmayan, Həqiqəti bilməyi arzulamayan insanlar daim günah edərək bilmədən İblisi və cinləri öz həyatlarına dəvət edirlər.Günahkar insanlarda Şeytan və cin ruhları yaşayır.Hər bir insan istəyər ki, öz evi olsun, cin ruhları da istəyirlər ki, onların öz evləri olsun.Mattanın Müjdəsində, İsa Məsihin söylədiyi məsəldə cin ruhu insanı “evim” adlandırır.Demək ki, Şeytan və cin ruhlarının insanlarla düşmənçiliyi 1-cisi insanın Tanrı tərəfindən yaradılan bir varlıq olması görədir, 2-cisi Şeytan və cin ruhlarının qidası insanlardadır, 3-cüsü Şeytan cə cinlərin məskənin insanlarda olmasıdır.Bütün bunları nəzərə alaraq demək olar ki, ruhani aləm olan İblisin səltənəti “Qaralıqlar Səltənəti” məhz insanların üzərində qurulub.Onların evləri də insanlardadı, yemləri də insanlardı, padşahlıqları da insanların üzərindədir.Bəs bütün bunlar Tanrının iradəsidirmi? Şər nə üçündür, və necə yaranıb? Bax bu bir sonrakı mövzuda.


_________________
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1Иоан.4:8,16

    Текущее время Вс Мар 18, 2018 9:24 pm